Przejście do sekcji:

Stanowisko ds. rady gminy i jej organów

Stanowisko ds. Rady Gminy i jej organów

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
I piętro, pokój nr 26

tel. (056) 678-09-82, wew. 17

Inspektor - Mirosława Mycak

godziny urzędowania:
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00

 


Zakres zadań:

prowadzenie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno - biurowej rady gminy, organizowanie kontaktów rady z samorządami wiejskimi, organizacjami społecznymi i politycznymi, instytucjami i urzędami, obsługa kancelaryjno - techniczna związana z referendami oraz wyborami do organów państwowych i samorządowych.