Przejście do sekcji:

Numery Kont Bankowych

Konto Urzędu Gminy Zławieś:
21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
Nicolaus Bank  O/Zławieś Wielka


WADIUM
56 9511 0000 0025 0320 2000 0380

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
10 9511 0000 2005 0025 0320 0005

Odpady komunalne
06 9511 0000 0025 0320 2000 0310

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
69 9511 0000 2005 0025 0320 0010

POŻYCZKI Z KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ:
02 9511 0000 2005 0025 1037 0001

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - POŻYCZKI MIESZKANIOWE:
80 9511 0000 2005 0025 0320 0006