Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzaju publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzaju publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na realizację zadania dotyczącego dożywiania dzieci i innych osób w szkołach na terenie Gminy Zławieś Wielka w okresie od stycznia 2017r. do 22 grudnia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej składa zapytanie ofertowe celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na realizację zadania dotyczącego dożywiania dzieci i innych osób w szkołach na terenie Gminy Zławieś Wielka w okresie od stycznia 2017r. do 22 grudnia 2017r.

Zapytanie ofertowe Dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie”

I. Zamawiający
Gmina Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Zławieś Wielka

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Zławieś Wielka

Protokoły wyników głosowania w wyborach samorządowych

Protokoły wyników głosowania w wyborach samorządowych

Konsultacje społeczne w ramach studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Zintegrowanych InwestycjiTerytorialnych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku
Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym na dzierżawę lokalu użytkowego w Toporzysku

Gmina Zławieś Wielka ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 51 stanowiącym własność mienia komunalnego gminy Zławieś Wielka, położonego we wsi Toporzysko, gmina Zławieś Wielka.

Strategia Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2023

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem strategii rozwoju gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2023 zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów, które w Państwa opinii należy zrealizować w tym okresie.

Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarządzenie 44/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dotyczących wyboru dziennych opiekunów, którzy będą sprawować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Zławieś Wielka

Informacja GOPS

Informujemy , że w dniu 31 grudnia 2018 r.  (poniedziałek ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, będzie czynny do godziny 11.45

 

Życzenia od Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.

Odbiór artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wydawane będą dla zakwalifikowanych mieszkańców gminy Zławieś Wielka przez Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1a, w poniedziałek 03 grudnia 2018r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

VII GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6 ogłasza KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości w Gminny Ośrodku Kultury i Sportu

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, jak co roku, uczczono dzień 11 listopada. Obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej, którą celebrował Ksiądz Kanonik Wojciech Murawski.

Z dniem 1 grudnia 2018r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

ZUS Oddział w Toruniu wraz ze wszystkimi podległymi jednostkami terenowymi tj. w placówkach ZUS we Włocławku, w Grudziądzu, w Brodnicy, w Lipnie, w Aleksandrowie Kujawskim, w Golubiu- Dobrzyniu oraz w Rypinie od 19 listopada do 30 listopada uruchamia dla wszystkich zainteresowanych lekarzy oraz asystentów medycznych:

12 listopada - zmiana terminu odbioru odpadów

Zakład Usług Komunalnych informuje, że ze względu na dzień wolny w poniedziałek 12 listopada br., wprowadzony z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zmianie ulegnie termin odbioru odpadów. Odpady z dnia 12 listopada odbierane zostaną w dniu 13 listopada.

ĆWICZYMY ALARMOWANIE LUDNOŚCI

Informujemy, że w dniach 14-15 listopada 2018 r.odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy przy użyciu syren alarmowych jednostek OSP (sygnał akustyczny emitowany przez okres trzech minut) dotyczący zagrożenia z powietrza, odwołanie alarmu (dźwięk syreny ciągły przez okres trzech minut).

Informacja o utrudnieniach w ruchu na DK 80 w miejscowości Górsk

Gmina Zławieś Wielka informuje, że od dnia 5 listopada 2018 r. wystąpią utrudnienia w na drodze krajowej nr 80 Toruń - Bydgoszcz w miejscowości Górsk. Utrudnienia są spowodowane wykonywaniem robót budowlanych na skrzyżowaniu z ul. Ks. Bronisława Markiewicza. Przebudowa polega na utworzeniu lewo i prawo skrętów, poprawiających w znaczny sposób bezpieczeństwo poruszających się DK nr 80. Przepraszamy użytkowników drogi za czasowe utrudnienia.

I NAGRODA i PUCHAR WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO dla zespołu śpiewaczego „ Melodia” I Kujawsko – Pomorski Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.

I Kujawsko-Pomorski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Wolność krzyżami się mierzy” odbył się 27 października 2018 r. w Łochowie. Festiwal zorganizowali: Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie przy wsparciu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, Szkoły Mundurowej w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy i Rady Sołeckiej w Łochowie.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

30 czerwca br. weszła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1162), natomiast 5 września br. -  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018, poz. 1713) oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. 2018, poz. 1698).

Według ww. Rozporządzenia całe województwo kujawsko – pomorskie znalazło się we właściwości zarządzającego, którym jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż dnia 02 listopada 2018 r. (piątek) będzie nieczynny.

Andrzejki z LGD Zakole Dolnej Wisły

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma przyjemność zaprosić Państwa na andrzejkową imprezę promocyjno – integracyjną, która odbędzie się 16 listopada o godzinie 17:00 w Domu Wiejskim w Gołotach.

Nabór uczestników projektu w programie "E-aktywni mieszkańcy gminy Zławieś Wielka"

"E-aktywni mieszkańcy gminy Zławieś Wielka" to projekt dla mieszkańców naszej gminy, którzy chcą podnieść kompetencje cyfrowe. Umowę na realizację podpisał Jan Surdyka wójt gminy Zławieś Wielka w ramach projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

VI WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I FOLKLORYSTYCZNYCH w GOKiS

Jak co roku w jesiennym klimacie spotykamy się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych. 20 października 2018 roku po raz szósty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zorganizował VI Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych, gdyż kultura ludowa jest niezwykle bogata i żywa, a to dzięki amatorskim zespołom folklorystycznym i śpiewaczym, które poprzez prężną aktywność zaznaczają obecność w swoim środowisku.

Elektrownie fotowoltaiczne

Mamy przyjemność zaprezentować mieszkańcom Gminy Zławieś Wielka ofertę współpracy z firmą R.Power Sp. z o.o., dotyczącą dzierżawy gruntu pod inwestycję elektrowni słonecznej.

W SP w Czarnowie organizują festyn dla chorego Huberta. Przyjdź i pomóż chłopcu!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Czarnowie organizuje festyn celem zebrania środków na rehabilitację i pomoc ciężko choremu uczniowi 4 klasy naszej szkoły - mówi nam jedna z organizatorek akcji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gmina Zławieś Wielka: Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Pomoc żywnościowa 2018/2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej uprzejmie informuje, że można składać wnioski o przyznanie pomocy żywnościowej na okres 2018/2019. Wnioski będą przyjmowane od 23 października 2018r. do 31 października 2018 r.

Studencie uważaj by nie stracić renty rodzinnej

Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy student złoży dokumenty odpowiednio wcześniej. Jeśli dokumenty dostarczy pod koniec października – dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci.

Sołecjada

Już po raz trzeci w naszej gminie odbył się turniej sołectw. 14 października 2018 r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn. W turnieju wzięły udział sołectwa: Czarne Błoto, Czarnowo, Górsk, Gutowo, Łążyn, Rozgarty, Rzęczkowo, Stary Toruń, Toporzysko, Zławieś Mała i Zławieś Wielka.

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW

W dniu 29 października o godzinie 16.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wniosków o powierzenie grantów ze środków EFS.

Zaproszenie na badania jelita grubego

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na badania jelita grubego - kolonoskopię. Badania przeznaczone są dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w wieku:

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia odbiorcy ze stacji:

Konkurs fotograficznym „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego regionu do udziału w konkursie fotograficznym „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czekamy na prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Ruszył nabór wniosków do programu „Moje miejsce na Ziemi”

Tylko do 30 września można składać wnioski w programie „Moje miejsce na Ziemi”. Projekty mogą dotyczyć obszarów takich jak sport, bezpieczeństwo, edukacja, historia, kultura czy ekologia.

Konkurs na najlepsze receptury potraw przygotowywanych z użyciem miodu

Lubisz gotować i chcesz podzielić się z innymi własnym sprawdzonym przepisem? Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze receptury potraw przygotowywanych z użyciem miodu. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy miodem z marszałkowskiej pasieki i książkami o tematyce kulinarnej. Opublikujemy je również na naszej stronie internetowej w specjalnej zakładce.

"Dzień zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej" w Szkołe Podstawowej w Górsku

Dnia 28. września 2018 r. (piątek) o godz. 12:00 Szkołę Podstawową w Górsku odwiedzi Pan Andrzej Supron - zapaśnik stylu klasycznego, mistrz świata (1979) i Europy (1975, 1982), trzykrotny olimpijczyk (1972, 1976, 1980), srebrny medalista z Moskwy (1980). W tym dniu Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku organizuje imprezę o zasięgu lokalnym pt. "Dzień zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej", której głównym punktem programu będzie pogłębienie wiedzy o sporcie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Przedmiotem zamówienia jest: „Dowożenie dzieci do szkół” realizacja zadania nastąpi na podstawie projektu stałej organizacji ruchu przyjętej uchwałą Rady Gminy XIV/71/2015 z dnia 30.10.2015r. a. Wykaz przystanków określa zał. nr 1 do uchwały Rady Gminy XIV/71/2015 z dnia 30.10.2015r. b. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Zławieś Wielka określa zał. nr 2 do uchwały Rady Gminy XIV/71/2015 z dnia 30.10.2015r.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia odbiorcy ze stacji:

Pracowity weekend zespołu śpiewaczego „Harmonia” z Górska

Zespół „Harmonia” działający od czterech lat przy Domu Kultury w Górsku, staje się rozpoznawalnym zespołem nie tylko na terenie naszej gminy. W ostatni weekend 8 i 9 września zespół zaprezentował się na różnych imprezach w Toruniu i okolicach.

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje, iż od dnia 10.09.2018 r. od godz. 22:00 do dnia 11.09.2018 r. do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Rzęczkowo Doły oraz Zarośle Cienkie. Za utrudnienia przepraszamy.

Sięgnij po marszałkowskie stypendium. Do 500 złotych dla ucznia

Ruszyły nabory wniosków w ramach marszałkowskich programów stypendialnych dla zdolnej młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. Urząd Marszałkowski realizuje obecnie trzy takie projekty – dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, języków obcych i przedsiębiorczości, dla uczniów szkół zawodowych oraz dla humanistów. Wysokość wsparcia to nawet 500 złotych miesięcznie.

Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych

Zwrot kosztów przejazdu przeznaczony jest dla:

Zaproszenie na seminarium „Handlujesz z zagranicą? Zadbaj o swoje interesy! – czyli, jak być bezpiecznym w obrocie międzynarodowym”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy sp.k. mają zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone zabezpieczaniu interesów podmiotów zawierających umowy w obrocie międzynarodowym, p.n. „Handlujesz z zagranicą? Zadbaj o swoje interesy! – czyli, jak być bezpiecznym w obrocie międzynarodowym.”

ŻOŁNIERZE 8 KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

Na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) formowana jest 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, w której strukturze na chwilę obecną planowane są do utworzenia trzy bataliony lekkiej piechoty (81 blp w Toruniu, 82 blp w Inowrocławiu, 83 blp w Grudziądzu).

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zebranie wiejskie w Toporzysku odbędzie się o godz. 18 dnia 21 sierpnia 2018 r., a nie jak podano wcześniej o godz. 20, za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przyszłych beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E Nr 6/08/2018

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Możliwy grad

Nowy sezon w Domu Kultury w Górsku

Już od września w Domu Kultury w Górsku zaczynają się zajęcia w nowym sezonie kulturalnym 2018/2019. Serdecznie zapraszamy do zapisów. Rodzaj zajęć uzależniona będzie od ilości uczestników, w nowym roku dzieciom proponujemy udział w: kółku tanecznym, plastycznym, rytmice, języku angielskim dla dzieci. Dla dorosłych oferujemy: zajęcia aerobiku, jogi, nornic wal king, kółko plastyczne, zajęcia teatralne dla dorosłych.

Warsztaty „Rekonstrukcja tradycyjnego bartnictwa”

Serdecznie zapraszamy w imieniu Fundacji Leśna Droga wszystkich chętnych do udziału w warsztatach poświęconych tradycyjnemu bartnictwu, które odbędą się w dniach 17-18 sierpnia, w godzinach 10.00-15.00, w Gutowie.

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E Nr 4/08/2018

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych w dniu 06.08.2018 r. w godz. 08.30 - 14.00 zostaną pozbawieni napięcia odbiorcy ze stacji Zławieś Wielka 6 ul. Wiślana

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD „Zakola Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Badania mammograficzne

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zaprasza na badania mammograficzne, które odbędą się przy Urzędzie Gminy, ul. Handlowa 7

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Zawody spinningowe "O Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka"

Zgodnie z kalendarzem Kapitanatu Sportowego Koła Wędkarskiego nr 67 w Złejwsi Wielkiej w dniu 14.10.2018 r. odbędą się zawody spinningowe „O Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka”.

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. /środa/ o godz. 1700 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Bezpłatne badania słuchu

URZĄD GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA oraz Centrum Badania Słuchu APH-MED WARSZAWA zapraszają mieszkańców na BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU ZŁAWIEŚ WIELKA 31 LIPCA 2018 (WTOREK) od godz. 13.00 MIEJSCE BADANIA: URZĄD GMINY (SALA KONFERENCYJNA) 87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA 7. SŁUŻYMY POMOCĄ W DOBORZE APARATÓW SŁUCHOWYCH ZAPRASZAMY OSOBY PO 50. ROKU ŻYCIA ORAZ OSOBY Z NIEDOSŁUCHEM!!!

Harmonogram zebrań wiejskich sierpień/wrzesień 2018

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Górsku ogłasza nabór na stanowisko sekretarza szkoły (¾ etatu z możliwością zmiany na pełen etat po miesiącu pracy). Praca odbywa się w systemie popołudniowym.

Prośba o wsparcie wyjątkowej inicjatywy budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku w Toruniu

Pomnik ofiar antypolskiej akcji eksterminacyjnej, przeprowadzonej przez Niemców na Pomorzu w 1939 roku, stanie w Toruniu na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej. W komitecie budowy zasiadają samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele kościołów i organizacji religijnych, przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentanci organizacji harcerskich województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Trwa zbiórka publiczna na ten cel.

Dom Kultury w Górsku poszukuje stażysty

Dom Kultury w Górsku poszukuje stażystki/y do wykonywania prac biurowych. Bliższe informacje pod numerem  tel. 56 610 21 28.

Informacja o braku wodu w Złejwsi Wielkiej i Złejwsi Małej

Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje, że z powodu awarii w dniu 25.07.2018 r. w godz. 8:00 - 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Złejwsi Wielkiej oraz Złejwsi Małej.

Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej w 8 Kujawsko - Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Plan dla Wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje założenia rządowego Planu dla Wsi:

Dom Kultury w Górsku poszukuje stażysty

Dom Kultury w Górsku poszukuje stażystki/y do wykonywania prac biurowych.

Bliższe informacje pod numerem  tel. 56 610 21 28.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych niżej podani odbiorcy zostaną pozbawieni napięcia:

11 lipca 2018 r.

10.30 - 14.30  Stacja  Cegielnik 6 ul. Lawendowa

 

12 lipca 2018 r.

07.30 - 11.30  Stacja Rozgarty 5 ul. Siewna

08.30 - 12.30  Stacja Czarnowo 11 ul. Sosnowa, Dębowa, Świerkowa, Cisowa

 

13 lipca 2018 r.

10.00 - 14.00  Stacja Rozgarty 1 ul. Pieczarkowa

08.30 - 12.30  Stacja Czarnowo 12 ul. Ogrodowa, Kwiatowa, Goździkowa, Owsiana, Azaliowa, Kameliowa, Różana, Narcyzowa, Fiołkowa

Zaproszenie na piknik

Koło Gospodyń Wiejskich w Złejwsi Małej, Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na piknik dla dzieci

Informacja o pracy przychodni od 2 lipca 2018 r.

Informujemy, iż od dnia 2 lipca 2018 r. podmiotem prowadzącym przychodnie na terenie gminy Zławieś Wielka będzie Revital Medic w Toruniu

Zamknięcie odcinka ul. Wierzbowej w Czarnym Błocie

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci kanalizacyjnej, w dniach 3 - 4 lipca 2018 r. zamknięty będzie odcinek ul. Wierzbowej w Czarnym Błocie - od ul. Topolowej do ul. Olchowej.

Za utrudnienia w ruchu ZUK przeprasza mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi.

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E Nr 26/06/2018

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W WYNIKU SUSZY

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Zławieś Wielka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wnioski przyjmowane są do dnia 6 lipca 2018r.

Pierwsze miejsce dla „Harmonii” w Nakle nad Notecią

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się "Weekend Seniora z Kulturą". W ramach imprezy przeprowadzony został Konkurs Amatorskich Grup Artystycznych.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. działa na rynku już ponad rok. Jesteśmy podmiotem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym celem działania Funduszu jest promowanie rozwoju naszego województwa i wprowadzanie na rynek regionalny zwrotnych produktów finansowych w postaci pożyczek i poręczeń dla sektora MŚP

Medic Klinika zaprasza na bezpłatne konsultacje stomatologiczne

Rewitalizacja terenu po byłej bazie w Złejwsi Wielkiej

W związku z realizacją programu dotyczącego rewitalizacji terenu w Złejwsi Wielkiej, Gmina Zławieś Wielka planuje modernizację placu po byłej bazie SKR. W projekcie znalazły się:

Wstrzymanie przepływu przez Stopien Wodny we Włocławku w dniu 14 czerwca 2018

Sołtys wsi Rozgarty zaprasza na spotkanie informacyjne Stowarzyszenia Kobiet.

Sołtys wsi Rozgarty serdecznie zaprasza wszystkie chętne Panie na spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia Kobiet. Zapraszamy panie w każdym wieku, razem możemy poprawić poziom życia kulturalnego w naszej miejscowości.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych w dniu 11.06.2018 r. w godz. 07.30-11.30 zostaną pozbawieni napięcia odbiorcy ze stacji Toporzysko 6 nr. posesji 55-57

Seminarium "Lepiej zapobiegać niż leczyć"

Urząd gminy w Złejwsi Wielkiej zaprasza do udziału w II edycji seminarium pod hasłem „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Spotkanie stwarza możliwość zdobycia wiedzy i wymiany poglądów w zakresie realnej ochrony zdrowia. Każdy wykład jest dopełniony otwartą dyskusją. Tematyka jest zaś odpowiedzią na aktualne potrzeby i zainteresowania społeczeństwa.

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - czerwiec 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o terminie wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka.

Infromacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06.06.2018 r. w godz. 23:00 - 4:00 będą prowadzone prace na ul. Długiej w Rozgartach na wysokości świetlicy wiejskiej. W związku z robotami przejazd ulicą Długą zostanie zamknięty.

Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Sołeckiej w Stary Toruniu

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 4-5.06.2018 r. z powodu remontu nawierzchni zostanie wyłączona z ruchu ul. Sołecka w Starym Toruniu.

IDS Operations Ltd. szuka pracowników na stanowiskach kucharz i pomoc kuchenna.

Szukamy gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

Posiadasz kawałek ziemi z którym nie wiesz co zrobić? Zgłoś się do nas i zacznij na nim zarabiać! Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełnić kilka kryteriów:

Wesele z Okrasą

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” serdecznie zaprasza na wyjątkową imprezę plenerową zatytułowaną „Chłopskie wesele z Okrasą”, jaka odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 w miejscowości Czarże (ul. Żwirowa 13, Gmina Dąbrowa Chełmińska).

Infromacja o zmianie harmonogramu wywozu odpadów Bio w miejscowościach Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku zmiany harmonogramu wywozu odpadów BIO z miejscowości Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń w miesiącu czerwcu 2018 r., odpady ulegające biodegradacji zostaną odebrane w dniach 1, 14 i 28 czerwca 2018 r.

Zaproszenie na spotkanie infromacyjne „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W WYSOKOŚCI DO 50 % KOSZTÓW INSTALACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO”

Stowarzyszenie PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii przy współpracy z Urzędem Gminy Zławieś Wielka mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Zławieś Wielka na spotkanie informacyjne nt. „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W WYSOKOŚCI DO 50 % KOSZTÓW INSTALACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO”

Okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu

W związku z przedłużającym się okresem suszy oraz niemożliwym do przewidzenia zwiększonym poborem wody z wodociągów, Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej do czasu zmiany sytuacji pogodowej.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż dnia 01 czerwca 2018 r. (piątek) będzie nieczynny.

List Prezesa KRUS do rolników i dzieci

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA

Uprzejmie informujemy, ze w sobotę 9 czerwca 2018 r., w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej, ul. Szkolna 6, odbędą się bezpłatne badania serca i bezpłatne badania densytometryczne w kierunku osteoporozy.

Informacja

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi przez Zakład Usług Komunalnych w Górsku nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 29.05.2018 r. w godz. 8:30 - 11:00.

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E Nr 18/05/2018

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Konkurs Piękna zagroda 2018

Tradycją stało się organizowanie przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży, Urzędy Gmin powiatu toruńskiego, Burmistrza Miasta Chełmża oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu konkursu "Piękna Zagroda"

Komunikat

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa Górsk oraz osoby poruszające się drogą gminną (ul. Wiejska), że w związku z pracami polegającymi na przebudowie sieci wodociągowej przejazd na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Osiedlowej w dniach 22-24.05.2018 r. będzie niemożliwy.

II Festiwal Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego

Gminna Biblioteka w Złejwsi Małej oraz Filie w Górsku i w Rzęczkowie zapraszają mieszkańców gminy na II Festiwal Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego, który odbędzie się w Czernikowie w dniu 9 czerwca 2018r. w godz. 15:00-18:00. Zapraszamy m.in. na :spotkanie autorskie z M. Pałaszem, podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego „Pocztówka z mojej gminy”, wręczenie statuetek „Przyjaciel Biblioteki”, występ artystów toruńskich teatrów Tu jest moje miejsce , występ D. Chrobaka oraz wiele innych atrakcji .

100 lat Niepodległej – zapraszamy do wspólnego świętowania

Inauguracja regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości połączona z uroczystą sesją sejmiku województwa oraz Forum Samorządowym, czyli spotkaniem samorządowców wszystkich szczebli odbędzie się 14 maja przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Podczas uroczystości rozpoczniemy akcję zbierania podpisów pod deklaracją na stulecie niepodległości: – Chcielibyśmy, by podpisy pod tym pamiątkowym dokumentem złożyło jak najwięcej mieszkańców naszego województwa. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, iż dnia 04.05.2018 zakład będzie nieczynny.

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w 2018 roku w sołectwach: Stary Toruń, Rozgarty, Przysiek, Skłudzewo, Zarośle Cienkie, Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Toporzysko, Czarnowo i Rzęczkowo

Gabinet Weterynaryjny Andrzej Ryngwelski przeprowadzi szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie zgodnie następującym harmonogramem:

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w 2018 roku w sołectwach: Górsk, Pędzewo, Gutowo, Cichoradz, Siemoń, Cegielnik, Czarne Błoto, Łążyn

Gabinet Weterynaryjny w Łążynie przeprowadzi szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie zgodnie następującym harmonogramem.

Informacja

Na prośbę Centrum Onkologii w Bydgoszczy uprzejmie informujemy, że z powodu awarii mammobusu badania mammograficzne, zaplanowane na 26 kwietnia 2018 r. /przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej/, nie zostaną przeprowadzone.

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa STARY TORUŃ oraz osoby poruszające się drogą gminną (ul. SOŁECKA) że w związku z pracami polegającymi na przebudowie przepustu drogowego przejazd na odcinku od ul. MYŚLIWSKIEJ do ul. SZEROKIEJ w dniach 24.04.2018r. będzie niemożliwy.

Informacja Referatu świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że:

Zapraszamy do zgłaszania stoisk wystawienniczych!

2 czerwca w Czarżu (gmina Dąbrowa Chełmińska) Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” organizuje wyjątkową imprezę zatytułowaną „Chłopskie wesele z Okrasą”, podczas której odbędzie się jarmark produktów lokalnych.

Otwarty nabór ofert na szlak "Skarbów Ziemi Chełmińskiej"

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współpracy pn. "Skarby Ziemi Chełmińskiej" zapraszamy lokalnych twórców, właścicieli obiektów turystyki wiejskiej oraz producentów produktów lokalnych do zgłaszania swoich ofert w celu umieszczenia ich na szlaku Skarbów Ziemi Chełmińskiej oraz promocji w ramach projektu.

IV EDYCJA GMINNEGO BIEGU IM. ZBYSZKA JĘDRASA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w IV Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa. Bieg odbędzie się 12 maja 2018roku. Kontakt – animatorzy sportu.

Czas wyłonić największe piłkarskie talenty w województwie kujawsko-pomorskim

Turniej piłkarski „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wkracza w decydującą fazę. W dniach 9-10 kwietnia wyłonione zostaną najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 12 lat w regionie. Na przełomie kwietnia i maja mistrzowie w kategoriach U-10 i U-12 będą reprezentować województwo w Finale Ogólnopolskim w Warszawie i staną przed szansą zagrania na stadionie PGE Narodowym.

 

Po eliminacjach gminnych i powiatowych, do których zgłosiły się drużyny z 379 powiatów w Polsce, rozgrywki Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wkraczają na wyższy szczebel. Miejscem finałów w województwie kujawsko-pomorskim będzie Stadion Miejski przy ulicy Sienkiewicza 18 w Świeciu. Przez dwa dni o miano najlepszych ekip regionu w kategoriach U-8, U-10 i U-12 powalczy 99 drużyn.

 

W akcji zobaczymy blisko 1000 piłkarzy z 23 okręgów, którzy mają za sobą zwycięskie rozgrywki na poziomie powiatowym. Najliczniejszą reprezentacją mogą pochwalić się Toruń, Włocławek oraz Grudziądz z okolicznymi gminami. Najwięcej, bo 41 zespołów (23 w turnieju chłopców i 18 w turnieju dziewcząt) powalczy o triumf w kategorii U-12.

 

Finały Wojewódzkie Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to nie tylko doskonała okazja do zabawy w atmosferze sportowego święta dla zawodników, trenerów i kibiców, ale również szansa na odkrycie talentów w początkowym etapie ich piłkarskiej kariery. Dzieci, które wyróżnią się swoimi umiejętnościami, mogą liczyć na zaproszenie na zgrupowanie Letniej Akademii Młodych Orłów, a w przyszłości również powołanie do reprezentacji Polski różnych kategorii wiekowych. Już od etapu wojewódzkiego w wybranych miastach rozgrywki obserwują selekcjonerzy młodzieżowych Reprezentacji Polski.

 

Piłkarzy i piłkarki gorąco wspiera Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. – Dotarliście do etapu, w którym chciały znaleźć się tysiące zawodników z innych drużyn. Nie zapominajcie jednak, że to nie koniec waszej przygody. Trzymam kciuki za wszystkich – bawcie się dobrze, grajcie z uśmiechem i nie zapominajcie o postawie fair play. Najlepszych czekają niezapomniane przeżycia w Warszawie. Czekamy na was! – zachęca legenda polskiego futbolu.

 

Podczas Finałów Wojewódzkich kategorii U-8 zostaną wyłonione 32 najlepsze drużyny w Polsce, po dwie z każdego regionu – dziewczęca i chłopięca. Dla najmłodszych Turniej kończy się Wielkim Finałem właśnie na poziomie wojewódzkim. Z kolei zwycięzcy wśród starszych roczników – do lat 10 i 12 – pojadą do Warszawy na Finał Ogólnopolski. Będą tam nie tylko reprezentować region, ale przede wszystkim powalczą o awans do Wielkiego Finału na stadionie PGE Narodowym i zwycięstwo w największym turnieju piłkarskim dla dzieci w Europie. Finał Ogólnopolski zostanie rozegrany w stolicy w dniach 29 kwietnia – 2 maja.

 

Z powiatu Toruńskiego do finałów zakwalifikowało się 6 drużyn, z czego 5 jest z naszej gminy. Są to:

Grupa U10 (chłopcy) - UKS Orkan Zławieś Wielka
Grupa U10 (dziewczęta) - UKS Orkan Zławieś Wielka
Grupa U12 (chłopcy) - UKS Orkan Zławieś Wielka
Grupa U12 (dziewczęta) - UKS Orkan Zławieś Wielka
Grupa U8 (dziewczęta) - UKS Orkan Zławieś Wielka

 

- Ruch i sport to ważne elementy dzieciństwa. Dlatego Tymbark jako główny sponsor Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” już od 12 lat zachęca najmłodszych do aktywnego spędzania czasu i gry w piłkę nożną. Życzę wszystkim uczestnikom Finałów Wojewódzkich dobrej zabawy i powodzenia w rozgrywkach. Przed Wami fantastyczna przygoda, szansa zagrania na stadionie PGE Narodowym i spełnienia piłkarskich marzeń – powiedział Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu Maspex.

 

Organizatorem Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest Polski Związek Piłki Nożnej. Od 12 lat Głównym Sponsorem rozgrywek jest firma Tymbark, a Brązowym Sponsorem od ubiegłego roku jest firma Electrolux. Najważniejszym założeniem Turnieju jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci oraz wyłanianie największych talentów, które w przyszłości mogą zostać zawodowymi piłkarzami.

 

Jak pokazuje historia uczestników poprzednich edycji, „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to rozgrywki, od których zaczynała się piłkarska przygoda wielu byłych i obecnych reprezentantów naszego kraju różnych kategorii wiekowych. Swoje pierwsze kroki stawiali tu przyszli reprezentanci Polski, tacy jak najdroższy obecnie piłkarz w historii polskiego futbolu i ambasador Turnieju – Arkadiusz Milik, a także Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Damian Kądzior oraz Paulina Dudek, która niedawno trafiła do jednej z najlepszych żeńskich drużyn w Europie, Paris Saint-Germain.

 

Honorowy patronat nad XVIII edycją rozgrywek sprawuje Prezydent RP – Andrzej Duda. Patronat nad Turniejem objęły również Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Partnerem Turnieju w województwie kujawsko-pomorskim jest firma KCD.

 

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.laczynaspilka.pl


 

 

wyświetl galerię w Cooliris
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 2
  • Zdjęcie 3

EU-geniusz w naukowym labiryncie - rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, że Gmina Zławieś Wielka jest jednym z partnerów w realizowanym przez powiat toruński projekcie "EU-geniusz w naukowym labiryncie". Projekt adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli następujących szkół z terenu naszej Gminy: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, Szkoła Podstawowa w Łążynie, Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie, Szkoła Podstawowa w Siemoniu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej.

Utrzymanie rowów w gminie

W związku ze zmianą prawa wodnego (obowiązujący akt prawny wszedł w życie 1 stycznia 2018 r.) przypominamy właścicielom nieruchomości przez które przebiegają rowy melioracyjne bądź urządzenia melioracyjne o obowiązku ich okresowej konserwacji i czyszczeniu. Obfite opady deszczu w porze wiosennej, brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i rowów przydrożnych oraz przepustów mogą spowodować lokalne podtopienia gruntów, zalania piwnic i ogródków.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące wydania decyzji DLI.3.6620.14.2017.ML.9 dotyczącej inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo”

Nabór uzupełniający wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka"

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka". Nabór wniosków trwać będzie od 9 kwietnia 2018 roku do 16 kwietnia 2018 roku. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 11 (Referat Rozwoju i Promocji) w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, w godzinach pracy urzędu.
Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Referacie Rozwoju i Promocji pokój nr 10 i 11 (parter) w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, pod numerami telefonu 56 674 13 35, 56 674 13 36, 56 674 13 41 lub 56 678 09 13 wewnętrzny 35, 36 lub 41

„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie kujawsko - pomorskim”

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniu 30.03.2018 r. będzie czynny do godziny 1200.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.03.2018 r. (piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00

Gminny Dzień Kobiet

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Kobiet po raz pierwszy odbył się w Domu Kultury w Górsku. W imprezie wzięło udział ponad 100 pań. Wśród zaproszonych gości były dyrektorki i kierowniczki jednostek organizacyjnych gminy, panie radne, panie sołtys, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, nasze lokalne bizneswoman, a także mieszkanki, które zgłosiły chęć udziału w uroczystości. Na stołach nie mogło zabraknąć pysznych ciast i owoców, a Jan Surdyka Wójt Gminy zamówionym specjalnie na tą okazję tortem częstował wszystkich gości.

NABÓR DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO, PROWADZONEJ W FORMIE PODWÓRKOWEJ, REALIZOWANEJ PRZEZ WYCHOWAWCĘ METODĄ HARCERSKĄ.

„Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny” to nowy projekt, na który Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP uzyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych w dniu 23.03.2018 r. w godz. 9:30-13:30 zostaną pozbawieni napięcia odbiorcy ze stacji Czarne Błoto 15 ul. Leśna.

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - marzec 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o terminie wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Żywność wydawana będzie w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1a, w dniu 24 marca 2018r ( sobota) w godz. od 9.30 do 15.00.

Konkurs plastyczny POCZTÓWKA Z MOJEJ GMINY - MIEJSCA PAMIĘCI

Zadaniem uczestnika jest wykonanie i dostarczenie do 30 kwietnia 2018 r. do najbliższej biblioteki publicznej -GBP w Złejwsi Małej ul. Topolowa 6, lub Filii GBP w Rzęczkowie, Filii GBP w Górsku projektu pocztówki. Pocztówka powinna składać się z dwóch elementów: ilustracji dowolnego miejsca pamięci z terenu własnej gminy oraz nazwy przedstawianego obiektu i miejscowości, w której się znajduje. Wielkość i proporcje poszczególnych elementów są dowolne i zależą od koncepcji autora.

Konkurs plastyczny „100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”

„PLAKAT Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”. Konkurs organizowany jest w ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

Weź udział w akcji zbierania starych fotografii!

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej oraz Filie GBP w Górsku i w Rzęczkowie ogłaszają zbiórkę fotografii z lat 1900-1950, przedstawiających dawny wygląd poszczególnych miejscowości naszej gminy.

Gminny Dzień Kobiet

Wójt Gminy Zławieś Wielka zaprasza na Gminny Dzień Kobiet, który odbędzie się 8 marca 2018 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Górsku. Panię chętne wziąć udział w imprezie prosimy o rezerwację miejsc pod numerem telefonu 56 610 21 28 lub 533 541 198. Zgłoszenia przyjmowane będę do dnia 5 marca 2018 r. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!!!

Uroczysta msza w intencji żużlowców

W dniu 11 marca 2018 r. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Górsku o godz. 11:00 odbędzie się uroczysta msza św. w intencji żużlowców KS Toruń, Polonii Bydgoszcz i GTŻ Grudziądz.

Komunikat

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa ROZGARTY oraz osoby poruszające się drogą gminną ul. Długą przy starej szkole w Rozgartach, że w związku z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej przejazd na odcinku wskazanym odcinku w dniu 23 lutego 2018r. będzie utrudniony.

Informacja

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że:

Fundacja Piekniejszego Świata w Skludzewie zaprasza na bezpłatne warsztaty podczas ferii dla uczestników indywidualnych i grup rodzinno-sąsiedzkich

MAMO, TATO – jedźmy do Skłudzewa!

 

Ferie zimowe mogą być białe i kolorowe, przeżyte ciekawie i kreatywnie, mogą być okazją do poznawania nowych osób i budzenia się nowych zainteresowań. Podczas ferii można więcej czasu poświęcić na swoją pasję lub podjąć się poznania czegoś nowego. Dla tych, którzy chcą twórczo odpocząć plastycy Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie przygotowali program, pracownie i materiały do plastycznych eksperymentów.

 Tym razem zaproszą uczestników do tworzenia obrazów w niecodzienny sposób, w technice ebru. Ebru to dawna, licząca kilkaset lat sztuka, w której współcześnie swoje dzieła tworzy wielu artystów profesjonalnych. Malowanie polega na odpowiednim nanoszeniu farb na powierzchnię wody, do której przykłada się papier, płótno czy jedwab. Specyfiką tego rodzaju malarstwa jest jego niezwykłość i niepowtarzalność. Będzie można zadowolić się już pierwszymi efektami, ale będzie jeszcze ciekawiej, gdy uczestnik warsztatów podejmie dalsze próby po powrocie do domu wykorzystując pozyskane wiadomości i wolny od zajęć czas.

Po obejrzeniu w Skłudzewie wystawy w tajemniczej technice ebru i pokazie instruktażowym wszyscy będą mogli do woli samodzielnie eksperymentować. Jedno jest pewne, że każdego kto chociaż raz spróbuje zastosować wskazówki prowadzących, trudno będzie odciągnąć do  innych atrakcji. Satysfakcjonujące w tej  technice jest to, że każdy obraz zdjęty z wody będzie unikatowy, autorski, nie powstaną dwa identyczne egzemplarze. Niezwykłe kompozycje malarskie będzie można zdejmować z tafli wody na różne gotowe lub samodzielnie wycięte formy z białego brystolu w wybranych wielkościach i kształtach geometrycznych, abstrakcyjnych, roślinnych, zwierzęcych.

Po wysuszeniu formy będą mogły być wzbogacone wycinankami, rysowaniem, podklejaniem harmonijnego z pracą tła. Prace można całe lub skadrowane oprawić i eksponować, a także mogą stać się podstawą do innych rozmaitych działań – takich jak tworzenie ilustracji, obrazu do swojego pokoju, zakładek, zaproszeń, laurek czy kartek okolicznościowych – to zależy tylko od wyobraźni i zaangażowania autora..Interesująco wyglądają wykonane zespołowo wielkoformatowe panoramy.

Ale także ze zgromadzonych elementów połączonych z patykiem będzie można  stworzyć postacie  do zabawy – nie tylko w czasie ferii -  w teatrzyk  kukiełkowy czy teatr cieni.

Naprawdę warto spróbować !

 

 Zapraszamy uczestników indywidualnych i grupki rodzinno-sąsiedzkie

 na bezpłatne warsztaty pod hasłem „Ebru dla każdego ”

w plastyczne czwartki ferii 2018 – 15 i 22 lutego o godzinie 10.00.

Telefoniczna rezerwacja miejsc pod nr tel.56 678 06 71.

                                                                                                       Danuta Sowińska-Warmbier

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - luty 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  informuje o terminie wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka.

Żywność wydawana będzie w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1a w dniu 16 lutego 2018r. ( piątek ) w godz. od 9.30 do 15.00                                

Na każdą osobę  planowany jest następujący asortyment: cukier 1kg, szynka drobiowa 3 szt, makaron bezglutenowy kukurydziany 1 szt, gulasz wieprzowy 1 szt, mleko 1l, herbatniki 1op, makaron jajeczny 3 szt, szynka wieprzowa 1 szt, ser 2 szt, filet z makreli 5 szt.

Uwaga: wydawanie darów z magazynu – wejście z lewej strony (po prawej stronie trwa remont).

 

                                                                                                                                                 GOPS Zławieś Wielka

Badania mammograficzne

Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Jeśli posiadasz niekończące się pokłady energii, wrażliwości, empatii i chciałbyś/abyś podzielić się swoim czasem oraz zapewnić szczęśliwe dzieciństwo dzieciom pozbawionym opieki rodziców, zgłoś się do nas !!!

Infomacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie informuje, że w dniu 02.02.2018 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Rozgarty. Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Rozgart, Cegielnika i Czarnego Błota może potrwać do godziny 13:00

Formularz zgłoszenia podtopienia

W związku z licznymi podtopieniami na gruntach rolników, które miały miejsce na skutek dużej ilości opadów w drugiej połowie 2017r. i uniemożliwiły zebranie niektórych plonów, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, proszę o przekazanie danych dotyczących:

Informacja

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w związku z modernizacją zasilania wodociągowego Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej w dniu 25.01.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Złejwsi Małej w godzinach od 9:00 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018

14 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Urząd Gminy, zarejestrowany jako sztab nr #2516, zorganizował 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Dom Kultury w Górsku zaprasza

Dom Kultury w Górsku zaprasza na Bal Karnawałowy dla dorosłych, Bal Karnawałowy dla dzieci, półkolonie zimowe oraz na zajęcia tańca ludowego

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie informuje, że w dniu 18.01.2018 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej we wschodniej części miejscowości Górsk od ul. Markiewicza. Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Górska może potrwać do godziny 17:00

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych w dniu 23.01.2018 r. w godz. 08.30-14.30 zostaną pozbawieni napięcia: odbiorcy ze stacji Siemoń 1, 7, 8, 10, 11, Wybczyk 1, 2

Informacja

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że:

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Infromacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie informuje, że w dniu 11.01.2018 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Górsk. Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Górska może potrwać do godziny 21:00

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2018 - rozpoczęto nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych w dniu 05.01.2018 r. w godz. 08.30-14.30 zostaną pozbawieni napięcia: odbiorcy ze stacji Zławieś Mała 6 ul. Kanałowa i okolice, Toporzysko nr 81-85A

Od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać zwolnienia wyłącznie w postaci elektronicznej (e-ZLA)

W portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS wystawienie i wysłanie do ZUS elektronicznego zwolnienia lekarskiego jest możliwe już od 1 stycznia 2016 r. Do wystawiania e-ZLA lekarz może też używać aplikacji gabinetowej - jeśli ma ona taką funkcję.

Wystawienie e-ZLA trwa krócej niż wypisanie papierowego zwolnienia. W systemie istnieje dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny. Wystarczy wpisać PESEL pacjenta, a pozostałe jego dane zapiszą się w e-ZLA automatycznie. E-ZLA, które wystawi lekarz, automatycznie trafia do systemu ZUS. Dlatego nie trzeba dostarczać papierowych zwolnień do ZUS i przechowywać ich drugiej kopii. Lekarz nie musi też pobierać bloczków formularzy ZUS ZLA.

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach na okres od stycznia do czerwca 2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie do posiłków obiadowych dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na okres od stycznia do czerwca 2018 r. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza: 771,00 zł.

Halowy turniej piłki nożnej O Puchar Prezesa firmy Hacom

LZS Wisła HACOM Pędzewo zaprasza w dniu 6 stycznia 2018 od godziny 10:00 na halowy turniej piłki nożnej O Puchar Prezesa firmy Hacom. Turniej odbędzie się w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej. Kategoria OPEN. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy od 15 roku życia. Zapisy drużyn odbywać się będą przed turniejem.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.12.2017 r. (piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00

Stypendium Wójta Gminy Zławieś Wielka dla szczególnie uzdolnionych uczniów

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Zławieś Wielka z tytułu szczególnych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych w roku 2017. Wsparcie przeznaczone jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych niżej podani odbiorcy zostaną pozbawieni napięcia:

Infomacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.12.2017 r. (piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniach 22.12.2017 r. oraz 29.12.2017 r. będzie czynny do godziny 1200.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gmina Zławieś Wielka: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka ”

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych niżej podani odbiorcy zostaną pozbawieni napięcia:

Informacja o terminie dystrybucji żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o terminie dystrybucji żywności, która odbędzie się w ramach programu FEAD dla potrzebujących z terenu Gminy Zławieś Wielka w dniu 16.12.2017r. /sobota/ od godz. 09.00 do godz. 14.00.

Szkolenie EFS i warsztaty florystyczne w Toporzysku

28 listopada 2017 r. w Świetlicy w Toporzysku odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych niżej podani odbiorcy zostaną pozbawieni napięcia:

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa CZARNE BŁOTO oraz osoby poruszające się drogą gminną nr 100225C (ul. Wierzbowa w miejscowości Czarne Błoto),że w związku z pracami polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnej przejazd odcinkiem ul. Wierzbowej od ul. Topolowej do ul. Olchowej)w dniach 11.12.2017 – 13.12.2017 r. będzie niemożliwy.

Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Popiełuszki w Przysieku

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej uprzejmie informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi przy ul. Popiełuszki w Przysieku nastąpią utrudnienia w ruchu do dnia 13.12.2017 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa CZARNE BŁOTO oraz osoby poruszające się drogą gminną nr 100225C (ul. Wierzbowa w miejscowości Czarne Błoto),że w związku z pracami polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnej przejazd odcinkiem ul. Wierzbowej od ul. Topolowej do ul. Olchowej) w dniach 07.12.2017 – 09.12.2017 r. będzie niemożliwy.

Komunikat

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa ZŁAWIEŚ MAŁA oraz osoby poruszające się drogą gminną
nr 100129C, że w związku z pracami polegającymi na naprawie Mostku na Kanale Górnym przejazd odcinkiem (od przetwórni jaj w kierunku Skłudzewa)w dniach 06.12.2017 – 07.12.2017 r.będzie niemożliwy.

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach na okres od stycznia do czerwca 2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że trwa nowy nabór wniosków o dofinansowanie do posiłków obiadowych dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na okres od stycznia do czerwca 2018 r. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza: 771,00 zł.

II Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w GOKiS

10 uczniów klas III gimnazjalnych przystąpiło do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiedzę o samorządzie terytorialnym. Gminny konkurs wiedzy odbył się 30 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Jego celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego, jego znaczenie dla życia lokalnych społeczności, a także propagowanie idei budowania społeczeństwa obywatelskiego.