Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

OGŁOSZENIE W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od dnia 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku, zatwierdzone Uchwałą Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka.

"ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO"

Ogłoszenie nr 369150 - 2016 z dnia 2016-12-18 r.
Rzęczkowo: "ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Informacja o zmianach cen za ścieki

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A informuje, że z dniem 01.07 2016 r. ulegają zmianie ceny za odprowadzanie 1 m3. ścieków dla odbiorców pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej. Uchwałą nr XXI/124/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22.06.2016 r.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. uprzejmie informuje,że dnia 24.12.2015 r ZUK będzie nieczynny.

Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A informuje, iż dnia 01.12.2015r. w godz. 7:30 – 15:30 będzie wyłączona z ruchu drogowego ul. Osiedlowa w Górsku.

Przerwa w dostawie wody

 

W dniu 28.10.2015 r. od godz. 9.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z hydroforni Siemoń – w miejscowościach – Siemoń, Cichoradz, Rzęczkowo. Przerwa w dostawie wody jest spowodowana wykonaniem przyłącza nowej sieci wodociągowej do Łążyna. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja  o wyniku postępowania

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Informacja odnośnie godzin otwarcia Zakładu Usług Komunalnych

Uprzejemie informujemy, iż z dniem 11.05.2015 roku spółka będzie czynna w następujących godzinach :

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2015 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie będzie nieczynny.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.01.2015 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie będzie nieczynny.

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W 2014

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2014 Zakład Usług Komunalnych rozpoczyna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wg następującego harmonogramu:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że od 5 maja 2014 Zakład Usług Komunalnych rozpoczyna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wg następującego harmonogramu:

"Budowa kanału sanitarnego z m. Górsk do m. Przysiek"

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. , Rzęczkowo 48A, 87-133 Rzęczkowo ogłasza Przetarg na Budowę kanału sanitarnego z m. Górsk do m. Przysiek.

Informacja w sprawie opłaty abonamentowej

OPŁATA ABONAMENTOWA - została przyjęta Uchwałą Nr. XXV/175/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka w dniu 18 kwietnia 2013r..Zgodnie z par.2 pkt.11 Rady Mini Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzorów wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych ,w zł.na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy,którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilości odprowadzonych ścieków jak również wymianę wodomierzy /brak legalizacji/ do stawki abonamentowej dolicza się podatek Vat.

WAŻNA INFORMACJA!

Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej ul. Jasna 14, Zławieś Wielka informuje, iż nastąpi zmiana siedziby Zakładu. Od dnia 6.05.2013 roku siedziba Gminnego Zakładu Komunalnego będzie się mieścić w budynku S.U.-P.K.R. "Agrotech" w m. Rzęczkowo.

INFORMACJA

GZK w Złejwsi Wielkiej uprzejmie informuje, że w dniu 10.04.2013 w godz. 8.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Górsk i Smolno, spowodowana przerwą w dostawie energii elektrycznej. Za utrudnienia wynikające z braku wody bardzo przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i występowaniem niskich temperatur Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej przypomina właścicielom nieruchomości o konieczności:

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem samochodu typu transporter, Gminny Zakład Komunalny składa zapytanie ofertowe:

Informacja dot. wodociągów

Gminny Zakład Komunalny informuje, że gminne wodociągi posiadają ograniczone moce wydobywcze i produkcyjne w związku z tym faktem wprowadzony zostaje zakaz używania wody w okresie letnim do celów innych niż socjalno - bytowe. Poniżej prezentujemy treść całego obwieszczenia.

Utworzenie Gminnego Zakładu Komunalnego

Na podstawie Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka, został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą : „ Gminny Zakład Komunalny”. GZK posiada siedzibę przy ul. Jasna 14 w Złejwsi Wielkiej. Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań obejmujących zadania własne Gminy Zławieś Wielka z zakresu:

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..