Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 24.11.2021 r. Siemoń, Rzęczkowo, Cichoradz, Zarośle Cienkie, Łążyn

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 24.11.2021 od godz. 15:00 do późnych godzin nocnych nastąpi wyłączenie zasilania wodą w miejscowościach Siemoń, Rzęczkowo, Cichoradz, Zarośle Cienkie, Łążyn.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 23.11.2021 r. Czarne Błoto i Rozgarty

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z awarią sieci wodno - kanalizacyjnej w dniu 23.11.2021 w godz. 09:30 - 12:00 nastąpi wyłączenie zasilania wodą w miejscowościach Czarne Błoto i Rozgarty .

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 18.11.2021 r. Czarne Błoto

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z pracami przyłączeniowymi w dniu 18.11.2021 r. w godz. 9:00-14:00 nastąpi wyłączenie zasilania wodą w miejscowości Czarne Błoto na ul. Wierzbowej i Łubinowej.

Informacja

W związku z brakiem przejazdu na ulicy Sarniej w Rozgartach i brakiem odbioru odpadów w dniu dzisiejszym, UG Zławieś Wielka informuje iż w porozumieniu z ZUK Rzęczkowo w/w odpady będą odebrane w dniu jutrzejszym tj. 15.10.2021r., od rana. Prosimy o przygotowanie odpadów przed wykopem

Przerwy w dostawie wody SUW Siemoń

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na Stacji Uzdatniania Wody w Siemoniu nastąpi spadek ciśnienia wody (z możliwością chwilowego całkowitego zaniku), prace będą prowadzone w godzinach nocnych od 06.10.2021 (środa) godz 23:00 do 07.10.2021 (czwartek) godz. 04:30. Problemy przewidujemy w następujących miejscowościach:

Rozliczenie stanu wodomierzy

Zuk Zławieś Wielka Sp. z o.o. prosi mieszkańców z rejonu Czarnowo, Toporzysko, Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkwo, Skłudzewo, Gierkowo, Cichoradz, Siemoń oraz Łążyn o podawanie stanów wodomierzy drogą telefoniczną 56 678 15 90, drogą elektroniczną woda@zlawies.pl lub osobiście w siedzibie spółki. Za utrudnienia przepraszamy.  

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o.

W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. w Rzęczkowie informujemy, iż z uwagi na sporą ilość kandydatów na to stanowisko termin zakończenia postępowania naboru zostaje przedłużony do dnia 30.09.2021r. 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Zakładu ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o.

W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Kierownika Zakładu Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. w Rzęczkowie informuje, iż na ww. stanowisko wybrano p. Grzegorza Kruszewskiego. 

Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych

Pracownikiem może być osoba, która posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku,
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Nabór na stanowisko Prezesa Zakładu Usług Komunalnych

Pracownikiem może być osoba, która posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 10.08.2021 r. Górsk

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z przebudową się wod - kan. w dniu 10.08.2021 w godz. 11:00 - 14:00 nastąpi wyłączenie zasilania wodą w miejscowości Górsk, ul. Markiewicza, Prosta, Długa i przyległe.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 04.08.2021 r. Czarnowo

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z pracami przyłączeniowymi w dniu 04.08.2021 w godz. 10:00 - 12:00 nastąpi wyłączenie zasilania wodą w części zachodniej miejscowości Czarnowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Infromacja taryfach za wodę i ścieki

Zakład Usług Komunalnych informuje, że od dnia 11.06.2021r.  do dnia zatwierdzenia przez Wody Polskie nowej taryfy cena za 1m3 wody i 1m3 ścieków nie ulega zmianie. 

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 08.04.2021 r.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z awarią sieci wodno - kanalizacyjnej nastąpi w dniu 08.04.2021 w godz. 09:00 - 12:00 wyłączenie zasilania wodą w miejscowościach Słudzewo i Gierkowo .

Informacja o pracy ZUK w dniu 02.04.2021 r.

ZUK Zławieś Wielka informuje, iż w dniu 02.04.2021r. (piątek) spółka będzie czynna do godziny 12:00.

Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka spółka z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Zakładu

Informacja o zmianie terminu wywozu odpadów

ZUK Zławieś Wielka informuje, iż ze względu na sytuację atmosferyczną odpady komunalne zmieszane odbierane są z jednodniowym opóźnieniem

Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Lisiej w Rozgartach

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z planowanymi pracami przyłączeniowymi w dniu 27.01.2021 w godz. 8:00 - 16:00  wystapią utrudnienia w ruchu w miejscowości Rozgarty ul.Lisia.

Informacja o pracy PSZOK-u w dniu 23.01.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.01.2021 r. PSZOK będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 22.01.2021 r.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z awarią sieci wodno kanalizacyjnej w dniu 21.01.2021 w godz. 10:00 - 12:00  nastąpi wyłączenie zasilania wodą w miejscowości Rozgarty ul. Piaskowa, Żwirowa, Lotnicza oraz przyległe.

Informacja o pracy ZUK w dniu 31.12.2020 r.

ZUK Zławieś Wielka informuje, iż w dniu 31.12.2020r. (czwartek) spółka będzie czynna do godziny 13:00. Wywóz odpadów będzie miał miejsce zgodnie z harmonogramem. 

Informacja o pracy PSZOK-u w dniu 02.01.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.01.2021 r. PSZOK będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o pracy ZUK w dniu 24.12.2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A będzie nieczynny. 

Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Prostej w Górsku

Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie uprzejmie informuje, iż w związku z pracami przy budowie kanalizacji w miejscowości Górsk w dniu 10.12.2020 r. wystąpią czasowe utrudnieniach w ruchu w godz. 10:00 do 12:00 na ul. Prostej na wysokości ul. Spacerowej. Sugerowany objazd ul. Długą i ul. Markiewicza.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 09.12.2020 r.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z awarią sieci wodno kanalizacyjnej w dniu 09.12.2020 w godz. 09:00 - 11:00  nastąpi wyłączenie zasilania wodą w Zaroślu Cienkim.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 04.12.2020 r.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z modernizacją sieci wodno kanalizacyjnej w dniu 04.12.2020 w godz. 10:30 - 12:30  mogą wystąpić okresowe wyłączenia zasilania wodą na ul. Fiołkowej i Polnej w Przysieku.

Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Olchowej i Wierzbowej w Czarnym Błocie

Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie uprzejmie informuje, iż w związku z pracami przy budowie kanalizacji w miejscowości Czarne Błoto, w dniach 04-20.12.2020 r. wystąpią czasowe utrudnieniach w ruchu na ul. Olchowej i Wierzbowej. Sugerowany jest objazd przez Rozgarty od ul. Długiej.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniach 02.12.2020 r.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z awarią sieci wodno kanalizacyjnej w dniu 02.12.2020 w godz. 10:00 - 12:00  mogą wystąpić okresowe wyłączenia zasilania wodą na ul. Fiołkowej i Polnej w Przysieku.

Staż w dziale księgowo-administracyjnym w ZUK

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. poszukuje osoby na staż w dziale księgowo-administracyjnym w ramach umowy z PUP w Chełmży. 

Kontakt pod numerem 56 678 15 78. 

Zamknięcie ul. Długiej w Górsku

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w dniu 10.11.2020 od godz. 8:00 do 15:00 zamknięta będzie ulica Długa przy zjeździe z DK 80 w m. Górsk w związku z prowadzonymi pracami budowy wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA SARS-COV-2 i kolejnych obostrzeń rządu, w trosce o Państwa i nasze zdrowie zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie .

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 27.10.2020 r.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, w dniu 27 października 2020 roku w godz. od 11.30 do 14.00 nastąpi wyłączenie zasilania wodą  w miejscowości Czarne Błoto. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 26.10.2020 r.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, w dniu 26 października 2020 roku w godz. od 10.00 do 13.00 nastąpi wyłączenie zasilania wodą  w miejscowości Czarne Błoto. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 20.10.2020 r.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, w dniu 20 października 2020 roku w godz. od 9.00 do 10.00 nastąpi wyłączenie zasilania wodą  w Łążynie. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o pracy ZUK od dnia 15.10.2020 r.

Informujemy, że od dnia 15 października 2020r. Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. w Rzęczkowie ogranicza możliwość osobistego załatwiania spraw.

Przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z awarią głównej magistrali przesyłowej nastąpi wyłączenie zasilania wodą w dniu 29 września 2020 roku w godz. od 8.00 do 16.00 w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Gutowo, Pędzewo, Toporzysko, Czarnowo oraz Skłudzewo. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniu 29.09.2020 r. w Starym Toruniu

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przyłączeniowymi do sieci wodociągowej na ulicy Cedrowej w Starym Toruniu, nastąpi wyłączenie zasilania wodą w dniu 29 września 2020 roku w godz. od 8.00 do 11.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zamknięcie drogi Rzęczkowo - Łążyn

Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie uprzejmie informuje, iż w związku z pracami przy budowie kanalizacji w miejscowości Łążyn i Rzęczkowo, w dniu 17 września 2020 r. droga gminna relacji Rzęczkowo - Łążyn (Łążynek) będzie nie przejezdna do godz. 20:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody w dniach 09-10.09.2020 r.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z prowadzonymi pracami wodno kanalizacyjnymi na ulicy Szerokiej w Starym Toruniu mogą wystąpić okresowe wyłączenia zasilania wodą. Wspomniane prace odbywać się będą w dniach 09-10.09.2020 roku w godzinach od 7:30 do 15:00.

WYMIANA POJEMNIKÓW

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż w dniach 26 -28 sierpnia na terenie miejscowości Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń zostanie przeprowadzona wymiana pojemników na odpady zmieszane oraz na bioodpady, oznaczonych logo MPO. W celu szybkiego i sprawnego przeprowadzenia wymiany, właściciele posiadający takie pojemniki, proszeni są o przygotowanie pojemników do odbioru przed posesją.

Infromacja o zamknięciu skrzyżowania ul. Markiewicza oraz Nadwiślańskiej w Górsku

Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie uprzejmie informuje, iż w związku z pracami przy budowie kanalizacji w miejscowości Górsk, w dniu 25 sierpnia 2020 r. skrzyżowanie ulic Markiewicza oraz Nadwiślańskiej będzie nie przejezdne w godz. od 7.30 do 17.00 Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria w dostwie wody w Czarnym Błocie

Zakład Usług Komunalnych informuje że w dniu 06.08.2020 roku od godz. 11.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Czarne Błoto. Przerwa spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria w dostwie wody w Zaroślu Cienkim

Zakład Usług Komunalnych informuje że w dniu 01.07.2020 roku od godz. 11.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Zarośle Cienkie. Przerwa spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informacja o pracy ZUK w dniu 12.06.2020

Uprzejmie informujemy, iż dnia 12 czerwca 2020r. (piątek) Zakład Usług Komunalnych Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. w Rzęczkowie będzie nieczynny. 

Planowany w dniach 12 i 13 czerwca wywóz odpadów komunalnych będzie miał miejsce zgodnie z harmonogramem.  

Natomiast wszelkie awarie wodociągowe i kanalizacyjne należy zgłaszać pod numerem telefonu: 607 565 112.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ulicy Młodzieżowej w Złejwsi Wielkiej mogą wystąpić okresowe wyłączenia zasilania wodą. Wspomniane prace odbywać się będą w okresie od 11 do 22 maja 2020 roku w godzinach od 7:00 do 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Czarne Błoto, Zarośle Cienkie i Cegielnik. Przerwa w dostawie wody wystąpi w godzinach od 9 do 12. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) Zakład Usług Komunalnych czynny będzie do godziny 12:00

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych informuje że w dniu 01.04.2020 roku od godz. 8.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Toporzysko i Czarnowo. Przerwa spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o pracy PSZOK-u

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25.03.2020 r. PSZOK zostaje zamknięty do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych informuje że w dniu 24 marca 2020 roku od godz. 10.00 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Toporzysko, Czarnowo, Pędzewo, Gutowo. Przerwa spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK- awaria w Górsku

Zakład Usług Komunalnych informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Górsk w dniu 19.03.2020 r. do ok. godz. 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Markiewicza, Prostej, Długiej i Czeremchowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o pracy ZUK od dnia 16.03.2020

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego na terenie całego kraju od dnia 16.03.2020 r. Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne do odwołania.

Informacja ZUK- awaria w Górsku

Zakład Usług Komunalnych informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Górsk w dniu 05.03.2020 r. do godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Markiewicza, Prostej, Długiej i Czeremchowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK- awaria w Górsku

Zakład Usług Komunalnych informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Górsk w dniu 28.02.2020 r. w godz. 9:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Prostej, Długiej i Czeremchowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK- awaria w Górsku

Zakład Usług Komunalnych informuje, iż z powodu uszkodzenia magistrali przesyłowej wody w ul. Markiewicza Górsk wystąpił brak zasilania wodą. Przerwa potrwa do godz. 8:00 dnia 28.02.2020 r. Ponadto zamknięta jest ulica Markiewicza na odcinku od bloków w kierunku CEM. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat ZUK

Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym z powodu wykonywanych prac zamknięta została do godz. 12:00 ul. Czeremchowa w Górsku. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ZUK

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, iż w dniu 21.02.2020 roku będzie miała miejsce przeprowadzka spółki do wyremontowanej jej siedziby. W związku z powyższym biuro obsługi klienta oraz administracja nie będzie tego dnia w pełni prawidłowo pracować, a kasa będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy. 

Komunikat ZUK

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że z powodu awarii wystąpi przerwa w dostarczaniu wody w miejscowości Górsk, ul. Markiewicza. Planowana przerwa do godz. 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat ZUK

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z wpięciem do sieci wodociągowej w m. Zarośle Cienkie w dniu 20.01.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do godz. 10.30

Komunikat ZUK

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że z powodu uszkodzenia wodociągu w miejscowości Zarośle Cienkie nastąpiła przerwa w dostawie wody do ok. godz. 15.00 dnia 17 grudnia 2020 r.

Przerwy w dostawie wody w miejscowościach Zławieś Wielka, Toporzyszko, Czarnowo

Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje, że w związku z awarią w Złejwsi Wielkiej nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 11:00 na terenie miejscowości Zławieś Wielka, Toporzysko i Czarnowo. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o pracy Zakładu Usług Komunalnych w grudniu 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że:

Wstrzymanie wywozu nieczystości płynnych w dniach 9-15.12.2019

Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje, że w dniach 9-15.12.2019 r. nie będzie wykonywał usług beczką ascenizacyjną tj. wywozu nieczystości płynnych z szamb przydomowych. Wznowienie usług nastąpi w dniu 16.12.2019 r.

Przerwy w dostawie wody w miejscowości Łążyn

Zakład Usług Komunalnych informuje, że w dniu 27 listopada 2019 w godz. od 9:00-13:00 z powodu awarii nastąpi wyłączenie wody w miejscowości Łążyn.

Przerwy w dostawie wody w miejscowości Siemoń

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rzęczkowie uprzejmie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii w sieci wod-kan, w dniu 24.10.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Siemoń do ok godz. 11:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwy w dostawie wody w miejscowości Zławieś Mała

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w dniu 4 października 2019 r. w godz. od 8:00 do 10:00 nastąpi wyłączenie wody w miejscowości Zławieś Mała. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż dnia 21. 06. 2019 r. tj. piątek administracja spółki będzie nie czynna. Wywóz odpadów będzie miał miejsce zgodnie z harmonogramem zaś awarie wodociągowe proszę zgłaszać pod numerem telefonu 607565112 , 885322508, 509735954 , 533322545, 533322541 lub 517209498.

Podwyższenie ciśnienia wody

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.06.2019 r. (piątek) nastąpi włączenie nowo wybudowanej nitki sieci wodociągowej na ulicy Markiewicza w Górsku. W związku z powyższym może wystąpić znaczące podwyższenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Dotyczy szczególnie ulic Prostej, Markiewicza i przyległych w miejscowości Górsk.

Przerwy w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 11.06.2019 r. w godz. 8:00 - 13:00 w związku z awarią sieci może wystąpić brak zasilania wodą w miejscowościach Toporzysko i Czarnowo oraz w Górsk SM Przylesie

Infromacja Zakładu Usług Komunalnych

Informujemy, iż dnia 2 maja 2019 r. (czwartek) administracja (biura) Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. będą nieczynne.

Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ZUK w Rzęczkowie

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka spółka z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Gospodarki komunalnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w miejscowościach Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku zmiany harmonogramu wywóz odpadów zmieszanych w miejscowościach Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń odbędzie się dnia 31.12.2018 r.

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż dnia 24. 12. 2018 r. (poniedziałek) będzie nieczynny.

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje, że ze względu na brak prądu w dniu dzisiejszym tj. 29.11.2018 r. będzie nieczynny.

Zgłoszeń technicznych należy dokonywać u kierownika zakładu Stefana Czyszki pod numerem telefonu 510 233 294, a zgłoszeń do Biura Obsługi Klienta pod nr tel. 531 083 800.

Zapytanie ofertowe na Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. w Rzęczkowie zwana dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na usługę dotyczącą badania i oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01. 02. 2018 r. zmianie ulega cena za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Cena za usługę wynosić będzie netto 90,74 zł, brutto 98 zł i dotyczy wywozu nieczystości wozem asenizacyjnym o pojemności nie większej niż 5m3.

Przerwy w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje , iż w związku z wymianą pompy w Górsku nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 10:00 na terenie całej miejscowości. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie informuje, że w dniu 05.12.2017 r. wystąpiła awaria pompy głębinowej studni nr 1 Stacji Uzdatniania Wody Górsk - Smolno. Awaria ta spowodowała pogorszenie jakości dostarczanej wody do mieszkańców miejscowości Górsk i Pędzewo. W związku z powyższym do 08.12.2017 r. może występować miejscowe pogorszenie jakości wody. W celu usunięcia ewentualnych zabrudzeń w wodzie prosimy o jej przegotowanie.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych informuje, iż od dnia 05.12.2017 r. przywraca wykonywanie usługi odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców gminy Zławieś Wielka.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych informuje, iż w okresie od dnia 17.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wstrzymuje wykonywanie usługi odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Zakres realizowanych zadań przez ZUK uniemożliwia świadczenie przedmiotowej usługi, która jest usługą dodatkową wykonywaną w miarę posiadanych zasobów. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o korzystanie z usług innych podmiotów gospodarczych. W dniu 02.01.2018 r. usługa zostanie przywrócona.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od dnia 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku, zatwierdzone Uchwałą Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka.

"ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO"

Ogłoszenie nr 369150 - 2016 z dnia 2016-12-18 r.
Rzęczkowo: "ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Informacja o zmianach cen za ścieki

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A informuje, że z dniem 01.07 2016 r. ulegają zmianie ceny za odprowadzanie 1 m3. ścieków dla odbiorców pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej. Uchwałą nr XXI/124/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22.06.2016 r.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. uprzejmie informuje,że dnia 24.12.2015 r ZUK będzie nieczynny.

Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A informuje, iż dnia 01.12.2015r. w godz. 7:30 – 15:30 będzie wyłączona z ruchu drogowego ul. Osiedlowa w Górsku.

Przerwa w dostawie wody

 

W dniu 28.10.2015 r. od godz. 9.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z hydroforni Siemoń – w miejscowościach – Siemoń, Cichoradz, Rzęczkowo. Przerwa w dostawie wody jest spowodowana wykonaniem przyłącza nowej sieci wodociągowej do Łążyna. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja  o wyniku postępowania

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Informacja odnośnie godzin otwarcia Zakładu Usług Komunalnych

Uprzejemie informujemy, iż z dniem 11.05.2015 roku spółka będzie czynna w następujących godzinach :

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2015 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie będzie nieczynny.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.01.2015 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie będzie nieczynny.

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W 2014

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2014 Zakład Usług Komunalnych rozpoczyna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wg następującego harmonogramu:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że od 5 maja 2014 Zakład Usług Komunalnych rozpoczyna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wg następującego harmonogramu:

"Budowa kanału sanitarnego z m. Górsk do m. Przysiek"

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. , Rzęczkowo 48A, 87-133 Rzęczkowo ogłasza Przetarg na Budowę kanału sanitarnego z m. Górsk do m. Przysiek.

Informacja w sprawie opłaty abonamentowej

OPŁATA ABONAMENTOWA - została przyjęta Uchwałą Nr. XXV/175/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka w dniu 18 kwietnia 2013r..Zgodnie z par.2 pkt.11 Rady Mini Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzorów wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych ,w zł.na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy,którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilości odprowadzonych ścieków jak również wymianę wodomierzy /brak legalizacji/ do stawki abonamentowej dolicza się podatek Vat.

WAŻNA INFORMACJA!

Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej ul. Jasna 14, Zławieś Wielka informuje, iż nastąpi zmiana siedziby Zakładu. Od dnia 6.05.2013 roku siedziba Gminnego Zakładu Komunalnego będzie się mieścić w budynku S.U.-P.K.R. "Agrotech" w m. Rzęczkowo.

INFORMACJA

GZK w Złejwsi Wielkiej uprzejmie informuje, że w dniu 10.04.2013 w godz. 8.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Górsk i Smolno, spowodowana przerwą w dostawie energii elektrycznej. Za utrudnienia wynikające z braku wody bardzo przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i występowaniem niskich temperatur Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej przypomina właścicielom nieruchomości o konieczności:

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem samochodu typu transporter, Gminny Zakład Komunalny składa zapytanie ofertowe:

Informacja dot. wodociągów

Gminny Zakład Komunalny informuje, że gminne wodociągi posiadają ograniczone moce wydobywcze i produkcyjne w związku z tym faktem wprowadzony zostaje zakaz używania wody w okresie letnim do celów innych niż socjalno - bytowe. Poniżej prezentujemy treść całego obwieszczenia.

Utworzenie Gminnego Zakładu Komunalnego

Na podstawie Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka, został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą : „ Gminny Zakład Komunalny”. GZK posiada siedzibę przy ul. Jasna 14 w Złejwsi Wielkiej. Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań obejmujących zadania własne Gminy Zławieś Wielka z zakresu: