Przejście do sekcji:

Referat Świadczeń Rodzinnych

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy przysługuje w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dobry start 300+

Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. Uprawnione osoby mogą złożyć wniosek o świadczenie 300+ w ramach Programu „Dobry start”. Świadczenie to wypłaca ZUS.