Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Rys historyczny

Obszar gminy Zławieś Wielka położony jest na Ziemi Chełmińskiej. Ziemia ta była historycznie pierwszą, na którą sprowadzeni zostali Krzyżacy dla obrony przed Prusami. Podczas I rozbioru Polski, opisywane ziemie znalazły się w państwie pruskim. Zachowane do dziś, podstawowe ....

Mapy historyczne

Mapy historyczne Gminy Zławieś Wielka

Jubileusz kościoła w Złejwsi Wielkiej

Według niepotwierdzonych danych śladów pierwszej budowli kościelnej w Złejwsi Wielkiej należy szukać w XVI w. W tym okresie miejscowi katolicy należeli do parafii w Czarnowie, jednak w drugiej połowie tego wieku większość z nich przyjęła protestantyzm. Podobny los spotkał miejscową świątynię ....
wyświetl galerię w Cooliris

Strajk szkolny w Łążynie

Na podstawie zapisów historyka Maercnera w 1065 roku Bolesław II Śmialy król Polski nadał klasztorowi w Mogilnie przychody w Grudziądza, Łążyna i Chełmna. Zatem można zaliczyć Łążyn do najstarszych miejscowości Ziemi Chełmińskiej a już na pewno do przed krzyżackich. Najstarsze zapisy świadczące o istnieniu szkoły ....

Menonici w okolicach Torunia

W patrymonium miasta Torunia wcześnie, bo już w XVI w. i początkach XVII w. spotykamy Holendrów we wsiach nadwiślańskich ...

Parafia Czarnowo w książce "Diecezja chełmińska : zarys historyczno-statystyczny" Pelplin, 1928 r.

Nazwa ta, zachodząca pod formą Czarnowo już w r. 1222, jest niezawodnie pierwotna, co potwierdzają także zachodzące odmiany pisowni, jak Zcharnowe 1285, Czharnow i Sczarnowo 1414, Cziarnowo 1571 i wreszcie urzędowe niem. Scharnau od 1888 r. do 1920 r.

Miejscowość ta leży w powiecie toruńskim, posiada stację kolejową i pocztę w miejscu. W obrębie parafii mieszka 1231 katolików Polaków i 1445 ewangelików Niemców, ogółem 2676. Komunikujących jest 801.

Parafia Łążyn w książce "Diecezja chełmińska : zarys historyczno-statystyczny" Pelplin, 1928 r.

Nazwa ta jest dawna, poświadczają to odmiany pisowni, pod jakimi ją spotykamy, jak Lonsin 1376, Lenzen 1426, Lanczen i Lanszin 1440, następnie Lanzin 1513, Łazyn 1671, Lonzyn 1728. Miejscowość ta leży w powiecie toruńskim. Posiada stację kolejową w Łubiancę oraz pocztę w Rzęczkowie.

Z gazet przedwojennych...

Wycinki z gazet o miejscowościach z Gminy Zławieś Wielka

1795 4 IX - Tym żyła nasza gmina ... - podanie Pana Marcina Tappera

Archiwum miasta Torunia, Woj. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, z akt dotyczących administracji dóbr ziemskich znajdujących się w posiadaniu Torunia, sygn. grupa VII, nr 59.

Wycinki z gazet w czasie okupacji podczas II Wojny Światowej

Wycinki z gazet

Różne materiały historyczne

Materiały historyczne

Czy pradziejowe osiedle z Czarnowa (Kamieńca) zniszczyli starożytni Scytowie?

Pytanie dość zaskakujące, bowiem co mają - albo może lepiej zapytać - co mogli mieć wspólnego z okolicami nadwiślańskimi koczownicze ludy Scytów wywodzących się znad Morza Czarnego? Rzecz jednak warta jest przybliżenia, gdyż właśnie na zachodnich skrajach dzisiejszego Czarnowa (niegdyś na gruntach wsi Kamieniec), już w latach 30-tych minionego wieku na takie ślady natrafiono.

Z kroniki Gminy Zławieś Wielka: "Niezbadane są tereny Gminy Zławieś Wlk." październik 1983 r.

Niewielu jest mieszkańców gminy którzy znają skarby zachowane w ziemi Gminy Zławieś Wielka. Prowadzone prace sejsmiczne od 1976 r. pozwoliły ustalić, że w głębi ziemi są złoża...

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..