Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem normatywnym, określającym kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Wprowadzone do obrotu prawnego ustawą z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym miało znikomy wpływ na planowanie przestrzeni gminy. Jego ranga jako opracowania planistycznego sukcesywnie jednak wzrasta. W aktualnym stanie prawnym przesądza o możliwym przeznaczeniu terenu określanym w planie miejscowym. Nie wiąże wszak przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ważąc jednak na zapisy „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” można domniemać, iż jego ranga będzie nadal wzrastać. Studium jest opracowaniem planistycznym obejmującym obszar całej gminy. Wyznaczone w nim kierunki zagospodarowani przestrzennego determinują przeznaczenie terenu, wskazują potencjalne sposoby zagospodarowania terenu oraz artykułują możliwy kierunek rozwoju poszczególnych obszarów gminy. Zmiana studium, co do zasady jest czynnością fakultatywną. By dokonać tej ostatniej wymagane jest przeprowadzenie procedury planistycznej, której tryb co do zasady odpowiada procedurze sporządzania planu miejscowego.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..