Przejście do sekcji:

Punkt konsultacyjny

Punkt informacyjny "Czyste powietrze"

Na mocy Porozumienia zawartego przez Wójta Gminy Zławieś Wielka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 18 maja 2021 r. mieszkańcy Gminy mogą otrzymać pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. W punkcie informacyjnym otrzymają również informację o jakiego rodzaju wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać. Dotacje przeznaczone są dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 135 000 zł, w zależności od poziomu dofinansowania.

Program kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dochód beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. Dotację można przeznaczyć na demontaż nieefektywnego źródła ciepła i jego wymianę na nowy piec na paliwo stałe lub pompę ciepła, na docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) czy montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Punkt informacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, w pok. nr 10  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 11:00.

Kontakt telefoniczny

56 674 13 41

+48 509 600 102

e-mail: czystepowietrze@zlawies.pl