Przejście do sekcji:

Aktualności

Nabór na stanowisko opiekun / opiekunka środowiskowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko "Opiekun / Opiekunka środowiskowa".

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 29.03.2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2024 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie czynny do godziny 13:00. 

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030 - DIAGNOZA

W związku z nałożeniem na Gminy obowiązku opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej (Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Poz. 535), uprzejmie proszę o skorzystanie z poniższych linków do webankiety i ich anonimowe wypełnienie - badania mają na celu zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Zławieś Wielka

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun/Opiekunka środowiskowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun/Opiekunka środowiskowa

Informacja o pracy GOPS w dniu 22.12.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej uprzejmie informuje, że w dniu 22 grudnia 2023 roku ( piątek ) przyjmuje interesantów w godzinach od  7.00 do 13.00.

ZMIANA GODZIN PRACY PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, iż do końca roku 2023 następuje zmiana  godzin urzędowania PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, pokój numer 11:

Informacja o pracy GOPS w dniu 28 listopada 2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  28.11.2023 r. (wtorek)  Gminny OśrodeUprzejmie informujemy, iż w dniu  28.11.2023 r. (wtorek)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie czynny do godziny 13:00. Ewentualne wnioski o pomoc w tym dniu prosimy składać do godz. 13:00 w tut. ośrodku lub po godz. 13:00 do sekretariatu Gminy Zławieś Wielka w tymczasowej siedzibie Urzędu w Marwicie Zławieś Wielka 29A.k Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie czynny do godziny 13:00. Ewentualne wnioski o pomoc w tym dniu prosimy składać do godz. 13:00 w tut. ośrodku lub po godz. 13:00 do sekretariatu Gminy Zławieś Wielka w tymczasowej siedzibie Urzędu w Marwicie Zławieś Wielka 29A.

Nabór na stanowisko pracy w GOPS - pracownik administracyjno biurowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza  nabór na stanowisko pracy: pracownik administracyjno-biurowy

Nabór na stanowisko mobilna opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  poszukuje mobilnej opiekunki środowiskowej od grudnia 2023 r. do świadczenia usług domowych w miejscu zamieszkania podopiecznych w ramach umów zleceń tj. zastępowania innych opiekunek środowiskowych w sytuacji ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Informacja o pracy GOPS w dniu13 listopada 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS dzień 13 listopada 2023 r. dla pracowników Ośrodka ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 11 listopada 2023 r. , który wypada w dzień wolny od pracy.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 31 października 2023 r. do godz. 12.00.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA KANDYDATUR DO PRACY W GMINNYM ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM

W związku z art. 9a ust. 3 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r.; poz.1249 z późn. zm.) zapraszam  przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy domowej, do składania kandydatur do pracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Złejwsi Wielkiej.

Informacja o dodatkowym  naborze do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o realizacji  programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków funduszu solidarnościowego.

Mobilna opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  poszukuje mobilnej opiekunki środowiskowej do świadczenia usług domowych w miejscu zamieszkania podopiecznych w ramach umów zleceń tj. zastępowania innych opiekunek środowiskowych w sytuacji ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Złejwsi Wielkiej - forma zatrudnienia umowa na zastępstwo

Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego - umowa o pracę na zastępstwo.

Informacja o naborze do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków funduszu solidarnościowego.

Informacja o naborze do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków funduszu solidarnościowego.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Złejwsi Wielkiej

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego, umowa o pracę na zastępstwo

Informacja o pracy GOPS w dniu 23.12.2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach  23 i 30 grudnia  2022 r. (piątek)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie czynny do godziny 12:00.

Zmiana organizacyjna przyjmowania interesantów w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w dniach:  23 i 30 grudnia 2022 roku

Dnia 23 oraz 30 grudnia  2022 roku (piątek) nieodpłatna pomoc prawna  będzie udzielana zainteresowanym w formie zdalnej (telefonicznie) w godzinach od 15.00 do 19.00. 

Warsztaty pod nazwą FORMY POMOCY ALKOHOLIKOWI I JEGO RODZINIE?

Dnia 10 stycznia 2023 roku  (wtorek) w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, o godzinie  15.00 odbędzie się kolejny czwarty warsztat dla osób współuzależnionych (tj. osób, które na co dzień żyją/mieszkają w otoczeniu osoby uzależnionej od alkoholu).

Nabór wniosków na obiady dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że rozpoczyna się nabór wniosków o pomoc w postaci obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Obiady będą realizowane od  stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r.

Paczka Świąteczna dla potrzebujących

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, dlatego prosimy chętnych darczyńców o ofiarowanie darów do  Paczki Świątecznej, którą następnie przekażemy dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Nabór na pracownika socjalnego w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Warsztat pod tytułem CO MOŻNA ZROBIĆ, GDY ALKOHOLIK NIE CHCE ZMIANY?

Dnia 01 grudnia 2022 roku  (czwartek) w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, o godzinie  15.00 odbędzie się kolejny warsztat dla osób współuzależnionych (tj. osób, które na co dzień żyją/mieszkają w otoczeniu osoby uzależnionej od alkoholu).

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej - forma zatrudnienia - umowa o pracę od stycznia 2023 roku

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Warsztaty dla osób współuzależnionych

Dnia 22 września 2022 roku w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, o godzinie  15.00 odbędą się warsztaty dla osób współuzależnionych (tj. osób, które na co dzień żyją/mieszkają w otoczeniu osoby uzależnionej od alkoholu).

Rekrutacja uzupełniająca  do projektu – TELEOPIEKA dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców gminy Zławieś Wielka

Teleopieka domowa to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, realizowana w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w gminie Zławieś Wielka.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Infromacja o pracy GOPS w Złejwsi Wielkiej w dniu 17.06.2022 r.

17 czerwca 2022 r. ( piątek ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie zamknięty.

Program Operacyjna Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - termin wydawania darów żywnościowych

Żywność wydawana będzie w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1a, w dniu 09 maja 2022 r. (poniedziałek ) w godz. od 9.00 do 15.00.

02 maja 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie zamknięty

02 maja 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie zamknięty

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w dniu 15 kwietnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 kwietnia 2022 r. (piątek)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie czynny do godziny 12:00.

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ  POMOCY PRAWNEJ  2022

Od przyszłego tygodnia tj. od dnia 31 marca 2022 roku (czwartek)   wraca bezpośrednia obsługa Nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie świetlicy Integracyjnej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka,  pokój nr 11.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Składanie ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, iż w okresie od 1 lutego 2022 roku do odwołania  wszystkie dyżury odbywają  się w systemie zdalnym. Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach dyżurów.

Rekrutacja uzupełniająca  do projektu – TELEOPIEKA dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców gminy Zławieś Wielka

Teleopieka domowa to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, realizowana w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w gminie Zławieś Wielka.

Opieka wytchnieniowa

Gmina Zławieś Wielka  pozyskała dofinansowanie  w wysokości 47.736,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacje resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Punkt konsultacyjny w GOPS

Uprzejmie  informujemy, że  w gminie Zławieś Wielka działa  Punkt Konsultacyjny. Przypominamy, że w Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Informacja dotycząca przyjmowania interesantów od dnia 28 lutego 2022r.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  wznawia przyjmowanie interesantów z dniem 28 lutego 2022 r.

Ogłoszenie

W związku z chęcią przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej poszukuje wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia

 Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko Asystent Rodziny w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka.

Zmiana organizacji pracy GOPS

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 (COVID-19), mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 24 stycznia 2022 roku do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej zmienia sposób organizacji pracy  jednostki.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna  28 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie  do dnia  04  lutego  2022 r. do godz. 12.00.

Zimowisko dla dzieci z rodzin rolniczych

Informujemy o organizowanym i dofinansowanym przez Towarzystwo Nasze Szwederowo  zimowisku dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”

Harmonogram punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu toruńskiego na 2022 r.

Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sejm RP uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym.

Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, iż 31 grudnia 2021 r. ( tel. 515 999 951) oraz  07.01.2022 r. ( 515 749 265)  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego wyjątkowo będzie czynny zdalnie w godzinach od 15.00 do 19.00.

Nabór wniosków na obiady dla dzieci i młodzieży

Informuje, że  rozpoczyna się nabór wniosków o pomoc w postaci obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Informacja o pracy GOPS w dniu 24.12.2021

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r.  (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, będzie nieczynny (w zamian za święto przypadające na dzień 25 grudnia 2021 r.).

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  informuje, że w 2021 roku ponownie przystąpił do programu - "WSPIERAJ SENIORA" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko Asystent Rodziny w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Stanowisko: asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka.

Rekrutacja uzupełniająca  do projektu – TELEOPIEKA dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców gminy Zławieś Wielka

Uzupełniająca rekrutacja  trwa na 1 wolne miejsce. W projekcie przewidziano łącznie wsparcie dla 10 osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.

Odbiór artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wydawane będą dla zakwalifikowanych mieszkańców gminy Zławieś Wielka przez Toruńskie Centrum Caritas

Odbiór artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wydawane będą dla zakwalifikowanych mieszkańców gminy Zławieś Wielka

Przedłużona rekrutacja do Teleopieki w gminie Zławieś Wielka

Informujemy, że zostaje przedłużony  nabór osób -seniorów chętnych do udziału w  projekcie Teleopieka. 10 seniorów otrzyma specjalne opaski, dzięki którym będą mieć zapewnioną całodobową (7 dni w tygodniu)  TELEOPIEKĘ.

Informacja o pracy GOPS w dniu 04.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04 czerwca 2021r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie nieczynny.

Rekrutacja do Teleopieki w gminie Zławieś Wielka

Rozpoczyna się nabór osób chętnych do udziału w  projekcie dla osób starszych  ( od dnia 19 kwietnia 2021 roku). 10 seniorów otrzyma specjalne opaski, dzięki którym będą mieć zapewnioną całodobową (7 dni w tygodniu)  TELEOPIEKĘ. Projekt  skierowany jest do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa. 

Odbiór artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wydawane będą dla zakwalifikowanych mieszkańców gminy Zławieś Wielka.

Mobilna opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  poszukuje mobilnej opiekunki środowiskowej do świadczenia usług domowych w miejscu zamieszkania podopiecznych w ramach umowy zlecenia.

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  w dniu 02.04.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie czynny do godziny 12:00. 

Odbiór artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wydawane będą dla zakwalifikowanych mieszkańców gminy w środę  dnia 17 marca 2021r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Ogłoszenie kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Złejwsi Wielkiej o naborze na stanowisko opiekuna środowiskowego

W ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza się nabór na stanowisko opiekuna środowiskowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28,  87-134 Zławieś Wielka

Zakończenie projektu "Pomocne dłonie"

W związku z zakończeniem z dniem 01.02.2021 r. projektu pn. Pomocne dłonie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Gmina Zławieś Wielka oświadcza, iż w ramach zachowania trwałości ww. projektu deklaruje gotowość świadczenia wsparcia na 12 miejsc świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy Zławieś Wielka przez okres 24 miesięcy

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

W Gminie Zławieś Wielka działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że trwa nabór wniosków na dożywianie dzieci  z klas I , II, III szkół podstawowych, które od dnia 18 stycznia 2021r. będą kontynuowały naukę w szkołach na terenie gminy Zławieś Wielka.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

Informacja o pracy GOPS

W dniu 31 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie czynny do godziny 13.00.

Informacja o pracy GOPS

W roku 2020 ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w dniu 24 grudnia 2020 r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 26 grudnia 2020 r.

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  informuje, że przystąpił do programu - "WSPIERAJ SENIORA 2020" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły średniej mogą skorzystać w okresie od września 2020r. do grudnia 2020 r. z pomocy w formie dożywiania. W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28.

Mobilna opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie poszukuje mobilnej opiekunki środowiskowej do świadczenia usług domowych w miejscu zamieszkania podopiecznych w ramach umów zleceń tj. zastępowania innych opiekunek środowiskowych w sytuacji ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”.

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”. 

Informacja

Uprzjemie informujemy, iż 12 czerwca 2020 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie nieczynny.

 

Punkt Konsultacyjny wznawia swoją działalność

Uprzejmie  informujemy, że  od dnia 28 maja 2020r. wznawia działalność Punkt Konsultacyjny w Złejwsi Wielkiej.
Przypominamy, że w Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza ponownie nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza ponownie nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Komunikat – zmiana organizacji pracy lokali nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób objętych kwarantanną

Informacja GOPS

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje mieszkańców pozostających w kwarantannie domowej, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej pełnią codzienny dyżur telefoniczny pod nr 531-642-653, w godzinach 7.30 – 19.00.

Mobilna opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie poszukuje mobilnej opiekunki środowiskowej do świadczenia usług domowych w miejscu zamieszkania podopiecznych w ramach umowy zlecenia tj. zastępowania innych opiekunek środowiskowych w sytuacji ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Informacja w sprawie załatwiania spraw urzędowych w GOPS Zławieś Wielka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2 zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych w formie elektronicznej lub telefonicznie, a tym samym ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu POPŻ - luty 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o terminie wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Żywność wydawana będzie w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1a, w dniu 7 lutego 2020r. (piątek) w godz. od 9.00 do godz. 17.00.

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 -2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły średniej mogą skorzystać w okresie od lutego 2020r. do czerwca 2020r. z pomocy w formie dożywiania.

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Punkt Konsultacyjny wznawia swoją działalność

Uprzejmie informujemy, że po kilkumiesięcznej przerwie Punkt Konsultacyjny w Złejwsi Wielkiej wznowił swoja działalność.
Przypominamy, że w Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Informacja GOPS Zławieś Wielka

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej czynny będzie do godziny 12.00, natomiast w dniu 31 grudnia 2019 r. (wtorek) czynny będzie do godziny 13:00.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Uprzejmie informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej Nr 1/2019 z dnia 25 listopada 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek) będzie nieczynny. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 7 grudnia 2019r. (sobota). W dniu 7 grudnia 2019r. czas urzędowania GOPS w Złejwsi Wielkiej ustalony został w godzinach 7.00 - 14.00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

W sprawie postępowania prowadzone w trybie art.138 o Prawa zamówień publicznych na usługi społeczne: Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie gminy Zławieś Wielka od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień

ZADANIA PUNKTU Świadczenie nieodpłatnych usług dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka polegających w szczególności na:

Mobilna opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie poszukuje mobilnej opiekunki środowiskowej do świadczenia usług domowych w miejscu zamieszkania podopiecznych w ramach umów zleceń tj. zastępowania innych opiekunek środowiskowych w sytuacji ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka

O g ł o s z e n i e GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej poszukuje osób w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej (ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, posiadające dyplom w w/w zawodzie).

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka.

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

I N F O R M A C J A GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2019/2020.

Przerwy w dostawie wody w miejscowościach Łążyn i Przysiek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Informacja

Informujemy, że dzień 16 sierpnia 2019r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Odbiór artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wydawane będą dla zakwalifikowanych mieszkańców gminy Zławieś Wielka przez Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1a, w środę 05 czerwca 2019r. w godzinach od 9.00 do 16.00.

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
ogłasza nabór na stanowisko pracy dla 2 pracowników socjalnych – „Umowa na zastępstwo”

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko : Asystent Rodziny

Asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka.

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracy dla 2 pracowników socjalnych – „Umowa na zastępstwo”

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko : Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (na zastępstwo). Stanowisko: asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka. Przewidywany termin zatrudnienia: na około 3 lata.

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko: Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę ( na zastępstwo. Stanowisko: asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka. Przewidywany termin zatrudnienia: na około 3 lata

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracy dla pracownika socjalnego – „Umowa na zastępstwo”

„Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że trwa nabór wniosków na dożywianie dzieci i młodzieży od stycznia 2019r. Program ma na celu zapewnienie pomocy dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W tym celu zainteresowani muszą złożyć wniosek wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami o dochodach osób wspólnie mieszkających i gospodarujących.

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko : Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracy Asystent Rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracy dla pracownika socjalnego – „Umowa na zastępstwo”

Nowy Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że trwa nabór wniosków na dożywianie dzieci i młodzieży od stycznia 2019r. Program ma na celu zapewnienie pomocy dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Informacja GOPS

Informujemy , że w dniu 24 grudnia 2018r. ( poniedziałek ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, będzie czynny do godziny 12.00.

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD – grudzień 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o terminie wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Żywność wydawana będzie w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1a, w dniu 18 grudnia 2018r. (wtorek) w godz. od 12.00 do godz. 16.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na 2 stanowiska: Opiekun/Opiekunka środowiskowa

Opiekunowie-opiekunki będą zatrudnieni w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 : Solidarne Społeczeństwo, Działanie : RPKP.09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie : RPKP.09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracy dla pracownika socjalnego – „Umowa na zastępstwo”

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko : Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (na zastępstwo). Stanowisko: asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka. Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2018r.

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko: Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko: Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (na zastępstwo. Stanowisko: asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Mobilna opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej poszukuje mobilnej opiekunki środowiskowej do świadczenia usług domowych w okresie 19 - 23 czerwca 2017r. oraz 07 - 21 sierpnia 2017r.

Badanie ankietowe na potrzeby przygotowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - czerwiec 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka

Nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza, iż prowadzi ponowny nabór  na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo) w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego.

Nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza, iż prowadzi nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza, iż prowadzi nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza, iż prowadzi nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Pilotażowy, badawczo-promocyjny rejs kontenerowy po Wiśle Gdańsk-Warszawa

W dniach 19-27 kwietnia 2017 r. odbędzie się pilotażowy, badawczo-promocyjny rejs kontenerowy Wisłą z portów morskich w głąb kraju do Tczewa, Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Warszawy. Celem tego zadania jest udowodnienie konkurencyjności i komplementarności transportu wodnego oraz pokazanie, że już dziś transport wodny na tym odcinku jest możliwy.

Wiosenne wypalanie traw

Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników. Wypalanie traw jest niebezpieczne, bezcelowe, barbarzyńskie i niezgodne z prawem!

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza, iż prowadzi nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza, iż prowadzi nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 01 lutego 2017r. wybrano ofertę pani Beaty Puchalskiej zam. Toruń.

Przedłużony nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkie

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA dla postępowania Zapytanie ofertowe Opracowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2025"

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielkana lata 2017-2025” ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Informacja GOPS

Ustalam dzień 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w zamian za święto 26 grudnia 2015 r., przypadające w sobotę, tj. w dniu ustawowo wolnym.

Apel w sprawie pomocy bezdomnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej apeluje do mieszkańców gminy Zławieś Wielka o aktywne włączenie się w niesienie pomocy na rzecz osób bezdomnych którym w szczególny sposób mogą zagrozić negatywne skutki okresu jesienno-zimowego.

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 tel. (56) 674-39-66 informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach można składać w siedzibie Ośrodka – do dnia 21 sierpnia 2015r.

70 rocznica obchodów zakończenia II wojny światowej

Informujemy , że w dniu 10 maja 2015r. ( niedziela ) w gminie Zławieś Wielka odbędzie się 70 rocznica obchodów zakończenia II wojny światowej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.30 przy figurce Matki Boskiej w Złejwsi Wielkiej.

APEL GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że na stronach internetowych, nadal, sukcesywnie pojawia się apel rzekomej wdowy ze wsi Skłudzewo, proszącej o pomoc dla swojej rodziny. Podczas prowadzonych rozmów z mieszkańcami wsi pracownicy ośrodka jednoznacznie stwierdzili, że na terenie wskazywanej wsi nie mieszka takowa osoba

Dyżur mobilnego punktu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w naszej gminie

W ramach poradnictwa w dniu 16 lutego 2015r.w godzinach od 14.00 do 18.00 mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich ( miejsce świetlica integracyjna w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 ).

Dożywianie w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że rodziny o niskich dochodach nie przekraczające 150% kryterium dochodowego ( zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ) mogą ubiegać się o pomoc dla dziecka/ci w postaci dożywiania w szkołach.

Infromacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że osoby i rodziny o niskich dochodach nie przekraczające 150% kryterium dochodowego ( zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ) mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2014 r. (środa) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej będzie czynny do godz. 12:00.

Podziękowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej serdecznie dziękuje anonimowym osobom, które przekazały i dostarczyły na rzecz osób potrzebujących artykuły żywnościowe, słodycze, książki, odzież itp. Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za okazane potrzebującym wsparcie.

Pomoc dla dzieci ofiar tragedii w Makowie

Wszystkimi w Polsce wstrząsnęła informacja o tragicznym w skutkach ataku na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Jako pracownicy pomocy społecznej przeżywamy to szczególnie zadając sobie pytania: Dlaczego? Czy jesteśmy skazani na bezradność?

Roztrzygnięcie przetargu

Informuję, iż w dniu 25 lipca 2014r. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie "Zapytanie o cenę" na przygotowanie i dowożenie posiłków obiadowych dla osób uprawnionych w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na terenie gminy Zławieś Wielka w terminie od września do grudnia 2014r. wybrano ofertę Centrum Ekonomii Społecznej "Servitus" w Toruniu.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej ( menu tematyczne: ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ( www.bydgoszcz.uw.gov.pl), umieszczona została informacja nt. Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów, realizowanych w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga : Przedłużono nabór na wnioski w II edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Głównym celem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” jest poprawa niekorzystnych wskaźników dotyczących naszego województwa, związanych z ilością gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do Internetu. Projekt polega na przekazaniu osobom wykluczonym cyfrowo: sprzętu komputerowego, w tym także sprzętu specjalistycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnieniu łącza internetowego na okres 7 lat, organizacji szkoleń z podstaw obsługi komputera oraz wsparcia technicznego w całym siedmioletnim okresie realizacji projektu.

Rusza II edycja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki podpisał umowę na dofinansowanie II edycji projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt jest elementem wojewódzkiego programu mającego na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych mieszkańców naszego województwa.

MOBILNY PUNKT PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W NASZEJ GMINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej organizuje Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla gminy Zławieś Wielka oraz cykl szkoleń „Prawo i Obywatel”. Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego realizowany jest w ramach projektu pt.: Interdyscyplinarne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego, realizowanego przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w partnerstwie publiczno-społecznym z tut. Ośrodkiem pomocy społecznej.

OGŁOSZENIE o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na 2 stanowiska :
ASYSTENTA RODZINY

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że od m-ca stycznia br. uruchomiono nową formę pomocy na rzecz podopiecznych w postaci usług opiekuńczych.

Ogłoszenie GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Bezpłatnie dla Mieszkańców Gminy Zławieś Wielka

Uwaga! W dniu 28 stycznia 2013r. (poniedziałek) w godzinach od 13:00 do 17:00 w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej przy ulicy Słonecznej 28 odbędzie się kolejny dyżur w ramach Mobilnego Punktu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla gminy Zławieś Wielka.

Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” na 2013rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej zaprasza chętnych do udziału w projekcie systemowym „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 2013 rok.

Mikołaj w GOPS - film

Zapraszamy do obejrzenia materiału firmowego z wizyty Mikołaja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, który jest już dostępny na naszym kanale ZWW TV.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W GOKiS

17 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej rozstrzygnięty został konkurs na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową. Na konkurs wpłynęło 115 prac. Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:

Piękne kolędowanie dla Kombatantów i podopiecznych GOPS.

W dniu 18 grudnia 2012 w świetlicy wiejskiej w Złejwsi Wielkiej odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym razem przy świątecznym stole spotkali się podopieczni GOPS i członkowie Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Złejwsi Wielkiej.

Niezwykłe odwiedziny w GOPS w Złejwsi Wielkiej

Dnia 15 grudnia 2012r. do Gminy Zławieś Wielka, pomimo plusowej temperatury, przybył saniami Św. Mikołaj i odwiedził dzieci z rodzin wielodzietnych. Organizatorzy jako kryterium przyjęli rodziny, w których wychowywanych jest czworo dzieci i więcej, w wieku do ukończenia nauki w szkole.

MOBILNY PUNKT PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W NASZEJ GMINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej organizuje Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla gminy Zławieś Wielka oraz cykl szkoleń „Prawo i Obywatel”.

INFORMACJA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że dla osób zakwalifikowanych do pomocy dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu PEAD będą wydawane produkty żywnościowe w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku , w następującej kolejności :

Dynia przybrała różne postacie

29 października WDK Górsk wraz z Biblioteką w Górsku zorganizowało dla dzieci Święto Dyni. Barwne i ciekawe przebrania, liczne konkursy z nagrodami oraz dobry humor uczestników były gwarancją udanej zabawy.

MOBILNY PUNKT PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W NASZEJ GMINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej organizuje Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla gminy Zławieś Wielka oraz cykl szkoleń „Prawo i Obywatel”.

INFORMACJA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że dla osób zakwalifikowanych do pomocy dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu PEAD będą wydawane produkty żywnościowe w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku , w następującej kolejności :

Nabór na stanowisko: Opiekun / Opiekunka środowiskowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun / Opiekunka środowiskowa W SEKCJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w naszej gminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej organizuje Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla gminy Zławieś Wielka oraz cykl szkoleń „Prawo i Obywatel”.

Asystent rodziny – ogłoszenie wyniku naboru

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny do zatrudnienia zakwalifikowała się p. Beata Szczupłowska zam. Toruń.

INFORMACJA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że dla osób zakwalifikowanych do pomocy dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu PEAD będą wydawane produkty żywnościowe w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku , w godzinach od 8:00 do 14:00 w następującej kolejności :

Informacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracy :
ASYSTENTA RODZINY

Braliśmy udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Środowisk Trzeźwościowych

Jak co roku członkowie „Grupy Wsparcia AA” ze Złejwsi Wielkiej działającej obecnie przy świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej oraz ich sympatycy brali udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Środowisk Trzeźwościowych.

„ZADBAJ DZISIAJ O LEPSZE JUTRO”

16 lipca 2012 roku zorganizowano uroczyste spotkanie związane z rozpoczęciem projektu systemowego „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” w ramach POKL, które odbyło się w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej przy ulicy Słonecznej 28.

Informacja dotycząca terminu wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy Zławieś Wielka uprzejmie informuje, iż wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc czerwiec 2012r. zostaną zrealizowane w następujących dniach:

Powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne.

Apel – pomoc dla bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej apeluje do mieszkańców gminy Zławieś Wielka o aktywne włączenie się w niesienie pomocy na rzecz osób bezdomnych którym w szczególny sposób mogą zagrozić negatywne skutki zimy.
Okres zimy niesie za sobą liczne zagrożenia dla osób pozbawionych możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.