Przejście do sekcji:

Rządowy Fundusz Polski Ład

TgLpP89owvbzWICKDVozVUSAdvImaQtpS3LYF4LgCLBmafpVJIy0CCkf0GT6flmSBZIFkgWSBZIFkgWVtgf8Hzx1fQ0vr1JMAAAAASUVORK5CYII=

„Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, wraz z przebudową ujęć wody podziemnej – studni głębinowych w miejscowości Zławieś Mała”

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 4 564 750,00 zł

Inwestycja obejmuje między innymi przebudowę i remont budynku stacji, instalacji technologicznej uzdatniania wody, nowe instalacje technologiczne i towarzyszące wod – kan, pompownię 2-go stopnia, budowę wolnostojących zbiorników retencyjnych, budowę odstojnika wód popłucznych, sieci przyobiektowe, nową obudowę studni głębinowej z tworzywa sztucznego oraz utwardzenie terenu w sąsiedztwie obiektów i wykonanie ogrodzenia.

Okres realizacji:  lata 2023-2025

TgLpP89owvbzWICKDVozVUSAdvImaQtpS3LYF4LgCLBmafpVJIy0CCkf0GT6flmSBZIFkgWSBZIFkgWVtgf8Hzx1fQ0vr1JMAAAAASUVORK5CYII=

„Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Wartość zadania: 11 141 005,04 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 7 000 000,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę wraz z rozbudową dróg gminnych.

Okres realizacji zadania: lata 2023-2024

 

TgLpP89owvbzWICKDVozVUSAdvImaQtpS3LYF4LgCLBmafpVJIy0CCkf0GT6flmSBZIFkgWSBZIFkgWVtgf8Hzx1fQ0vr1JMAAAAASUVORK5CYII=

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko”

Wartość zadania: 3 158 030,22  zł.

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3 000 000,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Toporzysko .

Okres realizacji zadania: lata 2023-2024

TgLpP89owvbzWICKDVozVUSAdvImaQtpS3LYF4LgCLBmafpVJIy0CCkf0GT6flmSBZIFkgWSBZIFkgWVtgf8Hzx1fQ0vr1JMAAAAASUVORK5CYII=

„ Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegeerowskich w miejscowości Siemoń”

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000,00 zł

Inwestycja obejmuje doprowadzenie sieci wodociągowej od SUW do wysokości budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegeerowskich w Siemoniu.

Okres realizacji:  lata 2023-2024