Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie nr 3/2022 Wójta gminy Zławieś Wielka z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2023 roku

https://gm-zlawies-wielka.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-32022-wojta-gminy-zlawies-wielka-z-dnia-24-stycznia-2023-r-w-sprawie-wyboru-ofert-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-ku/?preview=true&preview_id=20190&preview_nonce=bb9dbc7742

 

 

Informacje o wcześniejszych konkursach ofert znajdziesz tutaj