Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Informacje o wcześniejszych konkursach ofert znajdziesz tutaj