Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

brutto (z VAT)

1

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

cena za dostarczoną

wodę

2,98

3,22

zł/m3

2

Przemysł, gastronomia, handel, oraz cele ppoż.

cena za dostarczoną

wodę

4,00

4,32

zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków:

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

brutto (z VAT)

1

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

cena za odprowadzone ścieki

6,58

7,10

zł/m3

2

Przemysł, gastronomia, handel, oraz cele ppoż.

cena za odprowadzone ścieki

8,00

8,64

zł/m3

 

3

 

Gospodarstwa domowe

z przepompownią ścieków

cena za odprowadzone ścieki

6,39

6,90

zł/m3

Opłata abonamentowa

Stawka opłaty abonamentowej jest opłatą wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu za wykonywanie odczytu urządzenia pomiarowego, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków a także za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Opłata abonamentowa miesięczna - 2,00 zł netto , 2,16 zł brutto z podatkiem VAT

Ustala się dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług (pkt. 3 i 5 tabeli) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej na terenie Gminy Zławieś Wielka w wysokości 1,00 zł (słownie jeden złoty) brutto do 1m3 odprowadzonych ścieków.

W celu zmniejszenia obciążeń dla 1 i 3 grupy odbiorców (gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej, gospodarstwa domowe z przepompownią ścieków) usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie od 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. na podstawie uchwały nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r.  wprowadza się dopłatę do 1 m³ odprowadzonych ścieków do oczyszczalni w wysokości 0,54 zł brutto.

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem dopłaty

               

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

brutto (z VAT)

1

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

cena za odprowadzone ścieki

6,08

6,56

zł/m3

 

2

 

Gospodarstwa domowe

z przepompownią ścieków

cena za odprowadzone ścieki

5,89

6,36

zł/m3


NR RACHUNKU BANKOWEGO:
59 9511 0000 0025 3380 2000 0010

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..