Przejście do sekcji:

Rada Gminy

Skład osobowy Rady Gminy Zławieś Wielka w kadencji 2018 -2023

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Pawlikowski –  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz: 14:00-16:00, Urząd Gminy sala nr 32; telefon: (56) 674-13-29

Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

Małgorzata Wiśniewska

Janusz Fifielski

Członkowie Rady Gminy

Dominik Goliszek

Joanna Grabowska

Aleksander Hamerla

Ewa Jeżewska

Iwona Owieśna

Helena Przekwas

Waldemar Raniszewski

Sławomir Składanek

Teresa Sztuczka

Czesława Walkowiak

Wioleta Warzocha

Rafał Żelazek