Przejście do sekcji:

PSZOK w Rzęczkowie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Rzęczkowie jest czynny

  • od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 14:00
  • w piątki w godz. od 12:00 - 18:00
  • w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00