Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Ważne aktualności

Aktualności

2018.03.15 Konkurs plastyczny POCZTÓWKA Z MOJEJ GMINY - MIEJSCA PAMIĘCI

Zadaniem uczestnika jest wykonanie i dostarczenie do 30 kwietnia 2018 r. do najbliższej biblioteki publicznej -GBP w Złejwsi Małej ul. Topolowa 6, lub Filii GBP w Rzęczkowie, Filii GBP w Górsku projektu pocztówki. Pocztówka powinna składać się z dwóch elementów: ilustracji dowolnego miejsca pamięci z terenu własnej gminy oraz nazwy przedstawianego obiektu i miejscowości, w której się znajduje. Wielkość i proporcje poszczególnych elementów są dowolne i zależą od koncepcji autora.

2018.03.14 Konkurs plastyczny „100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”

„PLAKAT Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”. Konkurs organizowany jest w ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

2018.03.14 Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.
Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie do około -2°C.

2018.03.12 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2018.03.12 Przerwy w dostawie energii elektrycznej

-

Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych niżej podani odbiorcy zostaną pozbawieni napięcia:

2018.03.12 Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2018 r.

-

W Monitorze Polskim z 08.03.2018 r., poz. 273, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 05.03.2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r. Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Kalendarz imprez

2018.01.19 Styczeń 2018

2018.01.19 Luty 2018

2018.01.19 Marzec 2018

2018.01.19 Kwiecień 2018

2018.01.19 Maj 2018

2018.01.19 Czerwiec 2018

2018.01.19 Lipiec 2018

2018.01.19 Sierpień 2018

2018.01.19 Wrzesień 2018

2018.01.19 Październik 2018

2018.01.19 Listopad 2018

2018.01.19 Grudzień 2018

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..