Przejście do sekcji:

Aktualności

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynkow

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  29.06.2021

  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację dotyczącą emisyjności budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Złożenie deklaracji dotyczy każdego budynku  posiadającego zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW. Właściciele lub zarządcy budynków istniejących na złożenie deklaracji mają 12 miesięcy, a nowo powstałych 14 dni.

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  21.06.2021

  Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września  2021 r. w całym kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

   

 • Prace porządkowe w pasie drogowym ulic Ogrodowej i Orzechowej w Czarnowie

  22.09.2021

  Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 23 września 2021 r. zostaną wykonane prace porządkowe polegające na usunięciu obiektów i zadrzewień znajdujących się w pasie drogowym ulic Ogrodowej i Orzechowej w miejscowości Czarnowo.

 • Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień

  22.09.2021

  KGW Ziemi Starotoruńskiej w Przysieku zaprasza  na Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień. Festyn odbędzie się w dniu 25 września 2021 r., w godzinach od 12.00 do 17.00 na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Przysieku.

 • NOC SPISOWA

  21.09.2021

  Wszystkich, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku spisowego zapraszamy w dniu 25 wrzesnia 2021 r. (sobota) do urzedu gminy, gdzie w godzinach od 12.00 do 24.00 rachmistrzowie będa pełnili dyżury.

 • Utrudnienia w ruchu drogowym

  20.09.2021

  Gmina Zławieś Wielka informuje, iż od dnia 21 września rozpoczną się prace na kolejnym odcinku drogowym w ramach zadania „Asfaltowanie dróg gminnych”. Utrudnienia w ruchu oraz ograniczenia w przejezdności nastąpią na ul. Turystycznej w miejscowości Czarne Błoto (od DP 2005 w kierunku Zamku Bierzgłowskiego).

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w Czarnym Błocie

  17.09.2021

  Gmina Zławieś Wielka informuje, iż od dnia 20 września 2021 r. rozpoczną się prace związane z zadaniem: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto (dojazd od ul. Sosnowej)”.

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej

  16.09.2021

  Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych następujący odbiorcy zostaną pozbawieni napięcia: 

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej

  14.09.2021

  Energa Operator uprzejmie informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy urządzeniach elektrycznych następujący odbiorcy zostaną pozbawieni napięcia : 

 • Bezpłatne badania mammograficzne

  09.09.2021

  MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w dniu 17 września 2021 r. (piątek) przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Gmina

 • -

Gmina Zławieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie toruńskim, zajmując obszar 178 km². Umiejscowiona jest pomiędzy dwoma największymi ośrodkami województwa Toruniem i Bydgoszczą, w związku z czym wykazuje szereg cech zurbanizowanego obszaru podmiejskiego.

      W jej skład wchodzi 18 sołectw: Cegielnik, Cichoradz, Czarne Błoto, Czarnowo, Górsk, Gutowo, Łążyn, Pędzewo, Przysiek, Rozgarty, Rzęczkowo, Siemoń, Skłudzewo, Stary Toruń, Toporzysko, Zarośle Cienkie, Zławieś Mała, Zławieś Wielka. Graniczy z gminami: Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Łysomice, Wielka Nieszawka i Łubianka oraz miastami: Solec Kujawski, Toruń i Bydgoszcz. Od strony południowej i częściowo zachodniej jej naturalną granicą jest rzeka Wisła. Gmina rozciąga się wzdłuż prawego brzegu Wisły.

        Pod względem fizycznogeograficznym (według podziału Polski J. Kondrackiego, 1988 r.) obszar gminy leży na prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, w obszarze dwóch jednostek Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego – Pojezierza Chełmińskiego i Kotliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, stanowiącej fragment obszaru chronionego krajobrazu tzw. obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej.

Bliskość wielkich miast sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego w miejscowościach najbliżej nich położonych. Mieszkańcy Torunia najczęściej decydują się na zamieszkanie w Rozgartach i Przysieku, zaś mieszkańcy Bydgoszczy najczęściej osiedlają się w Czarnowie.

Bogate krajobrazowo tereny zachęcają do organizowania na naszym terenie wypoczynku sobotnio - niedzielnego. Biegnie tędy szlak rowerowy, łączący Toruń z Bydgoszczą oraz w rejonie Przysieka i Barbarki przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.

Urząd

 • Urząd Gminy Zławieś Wielka

Urząd Gminy

w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka

przyjmowanie interesantów:

poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7:00 do 15:15
we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:15
w piątki w godzinach od 7:00 do 14:00

e-mail: ug@zlawies.pl

Telefony do referatów

KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Projekty

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Tutaj znajdziecie Państwo wszelkie infromacje związane z dofinansowaniami dla mieszkańców i Gminy. W zakładce "Dofinansowania dla mieszkańców" zamieszczane są ogłoszenia o naborach wniosków i ich wynikach, natomiast zakładka "Dofinansowania dla Gminy" zawiera informacje o zrealizowanych projektach wspieranych środkami zewnętrznymi.

Pomoc społeczna

W tej zakładce znajdą Państwo informacje o a zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Kultura i Oświata

 • Przedszkole Mali Odkrywcy

Na terenie Gminy Zławieś Wielka działają trzy instytucje kultury, które na co dzień zajmują się tworzeniem oferty różnego rodzaju zajęć dla dzieci i dorosłych. Dom Kultury w Górsku i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przedstawiają bogatą ofertę na spędzenie wolnego czasu.Przy ośrodkach tych działają sekcje wokalne, taneczne oraz zespoły śpiewacze. Zajęcia odbywające się na terenie gminy mają na celu wspomaganie rozwoju naszych mieszkańców. Wraz z Gminą Zławieś Wielka są organizatorami cyklicznych imprez takich jak Dożynki Gminne czy Sobótka, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych.

Prężnie działa i rozwija się również Biblioteka Gminna wraz z filiami w Górsku i Rzęczkowie, zapewniając naszym mieszkańcom dostęp nie tylko do klasyków literackich czy lektur szkolnych, ale również do nowości pojawiających się na rynku czytelnicznym.

Do najważniejszych zadań gminy należy prowadzenie szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego. Każdego roku przeprowadzane są inwestycje i modernizacje szkół i przedszkola gminnego, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki naszym najmłodszym mieszkańcom. Obecnie w gminie funkcjonuje 8 jednostek oświatowych: Gminne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku oraz Szkoły Podstawowe w Górsku, Łążynie, Przysieku, Rzęczkowie, Siemoniu i Złejwsi Wielkiej.

Sport i Rekreacja

 • Boisko w Szkole Podstawowej w Rzęczkowie

Jednym z wielu zadań własnych gminy jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, który jest nieodzownym elementem życia wielu mieszkańców. Uczy on wartości i umiejętności życiowych, pracy w zespole oraz szacunku i zasad fair play. Gmina Zławieś Wielka od wielu lat wspiera podejmowane inicjatywy sportowe poprzez dofinansowania klubów sportowych oraz organizację imprez sportowych. Do cyklicznych już imprez organizowanych przez Gminę należy Europejski Tydzień Sportu w ramach, którego odbywa się szereg rozgrywek oraz różnego rodzaju turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej.

Kontakt

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112

tel.: 56 674 13 11

fax.: 56 649 57 11

e-mail: ug@zlawies.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza /w11bvlm80l/SkrytkaESP

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
piątek 7:00-14:00
wtorek: 8:00-16:15