Przejście do sekcji:

Odczyt liczników

Odczyt liczników ma miejsce średnio co dwa miesiące przez naszych inkasentów:

 

 - Małgorzata Trzaskalska teren : Cichoradz, Rzęczkowo, Siemoń, Łążyn, Gierkowo, Zławieś Mała, Zławieś Wielka, Skłudzewo, Toporzysko, Czarnowo

 - Ewa Pomastowska teren : Górsk, Stary Toruń, Rozgarty, Przysiek, Pędzewo, Czarne Błoto, Zarośle Cienkie

      

           Stan liczników można zgłaszać osobiściew siedzibie spółki bądź telefonicznie 56 678 15 90 oraz poprzez e-mail: woda@zlawies.pl lub gzk@zlawies.pl

Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie ZUK codziennie w godzinach między 8:00 - 14:00