Przejście do sekcji:

Urząd Gminy/Zławieś Wielka

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej od 22 czerwca 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

 • Jeżeli sprawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną zaleca się kontakt z Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej;
 • Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest na parterze w holu głównym Urzędu Gminy w Punkcie Obsługi Klienta, bądź w razie konieczności w biurach;
 • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi/biuro, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:
  ‐ dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  ‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  ‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  ‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  ‐ innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,

tej zasady nie stosuje się;

 • Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos;
 • Osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką itp.), dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych
 • Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie;
 • Osoby chcące sprawnie i szybko (bez potwierdzenia odbioru) złożyć korespondencję mogą korzystać ze skrzynki podawczej umiejscowionej w głównym wejściu do Urzędu Gminy;
 • Osoby oczekujące na korytarzu powinny zachować bezpieczne odległości min. 2 m.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
adres e-mail: ug@zlawies.pl
tel.: 56 674 13 11

Kontakt telefoniczny do referatów:

Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka

56 674 13 11

Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka

56 674 13 28

Sekretariat

56 674 13 11

Sekretarz Gminy

56 674 13 22

Referat Świadczeń Rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

56 674 13 45

Referat Finansowy – podatki

56 674 13 39

Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej

56 674 13 40

Odpady Komunalne

56 674 13 13

Urząd Stanu Cywilnego

56 674 13 50

Działalność gospodarcza

56 674 13 16

Inwestycje i zamówienia publiczne 

56 674 13 35

Środki zewnętrzne

56 674 13 36

Promocja

56 674 13 41

Energetyka o ewidencja drogowa

56 674 13 41

Planowanie przestrzenne

56 674 13 47

Stanowisko ds. oświaty i archiwum zakładowe

56 674 13 29

 

 

Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka

56 674 13 11

Sekretariat - Agnieszka Rywocka

56 674 13 11

Sekretarz Gminy - Grażyna Krystosiak

56 674 13 22

Zastępca Wójta - Krzysztof Rak

56 674 13 28

Skarbnik Gminy - Justyna Brzozowska

56 674 13 31

Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Referat rozwoju i promocji

Kierownik referatu - Marzena Kuzera

56 674 13 46

Inwestycje i zamówienia publiczne Piotr Grodzki

56 674 13 35

Karolina Kowalska

56 674 13 45

Środki zewnętrzne Monika Ryngwelska

56 674 13 36

Joanna Wolska

56 674 13 45

Środki zewnętrzne Justyna Przybyszewska

56 674 13 36

Małgorzata Dusza

56 674 13 45

Promocja Paulina Zakierska

56 674 13 41

Referat finansowy

Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej

Zastępca skarbnika - Joanna Chacińska

56 674 13 30

Kierownik referatu Joanna Sucharska

56 674 13 33

Księgowość budżetowa Wioleta Barczyńska

56 674 13 38

Gospodarka gruntami Joanna Adamska

56 674 13 14

Księgowość budżetowa Magdalena Jaworska

56 674 13 38

Budownictwo Monika Czułkowska

56 674 13 40

Prace administracyjne Gabriela Krajewska

56 674 13 13

Rolnictwo Ewelina Kowalska

56 674 13 40

Płace Katarzyna Jędruszewska

56 674 13 12

Ochrona środowiska Dawid Flisiak

56 674 13 40

Podatki Małgorzata Kulas

56 674 13 39

Gospodarka nieruchomościami Krzysztof Bruzdowski

56 674 13 47

Podatki Beata Kościelska

56 674 13 39

Utrzymanie czystości i porządku w gminie Mariola Musiał

56 674 13 13

Podatki Wiesława Lipińska

56 674 13 39

Energetyka i ewidencja drogowa Grzegorz Chojnacki

56 674 13 41

Księgowość jednostek oświatowych Żaneta Dobrowolska

56 674 13 32

 

 

Referat akt stanu cywilnego i ewindecji ludności

Referat organizacyjny i spraw obywatelskich

Kierownik referatu - Katarzyna Cimoch

56 674 13 51

Rada Gminy Sylwia Suduł

56 674 13 17

Ewidencja ludności Karolina Majewska

56 674 13 50

Działalnoś gospodarcza, sprawy obywatelskie
Katarzyna Łoboda

56 674 13 16

Stanowisko ds. oświaty i archiwum zakładowe

Planowanie przestrzenne

 

Alina Khalaf

56 674 13 29

Marcin Pelc

56 674 13 47

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży Oddział  w Złejwsi Wiekiej

56 676 77 71

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek 9:00-12:30

Wtorek 14:00-18:00

Środa - oddział w Wielkiej Nieszawce w godz. 9:00-14:00

Czwartek 9:00-13:00

Piątek 9:00-12:30