Przejście do sekcji:

Plan pracy Komisji

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok
Plan Pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa na 2016 rok
PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2016 ROK
Plan Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2016 rok
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2016 ROK
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok
Plan Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i budżetu Rady Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok
Plan Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok