Przejście do sekcji:

Galeria

wyświetl galerię w Cooliris
 • Asfaltowanie dróg gminnych
 • Boisko sportowe SP Siemoń
 • Budowa kanalizacji Czarne Błoto
 • Budowa kanalizacji w gminie
 • Chodnik na ul. Długiej Zławieś Wielka
 • Budowa chodnika w Pędzewie
 • Chodnik na ul. Prostej w Górsku
 • Chodnik w Rzęczkowie
 • Dom Kultury w Górsku
 • Droga Łążyn Siemoń
 • Droga w Gutowie
 • Fotowoltaika
 • Harcówka w Górsku
 • Budowa kanalizacji w Starym Toruniu
 • Laptopy dla uczniów
 • Lokal socjalny w Toporzysku
 • Lokale socjalne Cichoradza cz II
 • Wóz strażacki OSP Łążyn
 • Miejsce rekreacji w Górsku
 • Mieszkania socjalne w Cichoradzu
 • Ul. Nadwiślańska w Górsku
 • Oświetlenie na ul. Markiewicza w Górsku
 • Otwarta strefa aktywności w Cegielniku
 • Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łążynie
 • Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej
 • Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Siemoniu
 • plac zabaw w Toporzysku
 • Utwardzenie ul. Prostej w Złejwsi Wielkiej
 • Przedszkole Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej
 • Przepompownia w Czarnowie
 • Rekultywacja Łążyn
 • Remiza w Rzęczkowie
 • Remiza w Toporzysku
 • Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
 • Rewitalizacja w Złejwsi Małej
 • Budowa sali gimnastycznej w Przysieku
 • Samochód z HDS
 • Siłownie zewnętrzne
 • Przebudowa drogi Skłudzewo Rzęczkowo
 • Stacja uzdatniania wody w Siemoniu
 • Street workaout w Starym Toruniu
 • Szkoła Podstawowa w Przysieku
 • Ścieżka rowerowa w Przysieku
 • Świetlica integracyjna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...
 • Świetlica w Siemoniu
 • Świetlica w Zaroślu Cienkim
 • Termomodernizacja GOKiS
 • Termomodernizacja Ośrodka zdrowia w Górsku
 • Termomodernizacja Ośrodka zdrowia w Złejwsi Wielkiej
 • Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w...
 • Termomodernizacja Szkoły w Czarnowie
 • Ul. Krótka w Złejwsi Wielkiej
 • Ul. Sołecka w Starym Toruniu
 • Zakłąd Usług Komunalnych w Rzęczkowie