Przejście do sekcji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej  ( ul. Długa nr100189C ) w m. Rozgarty i Stary Toruń w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz budowy chodnika

W ramach zadania wykonane zostaną dwa przejścia dla pieszych: przez ulicę Długą oraz przez drogę poprzeczną w miejscowości Rozgarty i Stary Toruń.  Przejścia dla pieszych zostaną w pełni oznakowane i oświetlone. Zamontowane zostaną barierki, wykonane zostaną wyodrębnione ciągi piesze w postaci chodników o wyjściowej szerokości 1,5m.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto

W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdy, chodniki i zabruki, pobocza i trawniki, odtworzone zostaną rowy. Wykonana droga będzie drogą  gminną lokalną  o szerokości 5,50m z nawierzchnią bitumiczną  i poboczem gruntowym o szerokości 0,75m.