Przejście do sekcji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto

W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdy, chodniki i zabruki, pobocza i trawniki, odtworzone zostaną rowy. Wykonana droga będzie drogą  gminną lokalną  o szerokości 5,50m z nawierzchnią bitumiczną  i poboczem gruntowym o szerokości 0,75m.