Przejście do sekcji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej (ul. Piekarska) w miejscowości Zławieś Mała w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego

1 grudnia 2023 r. podpisana została Umowa nr 18G/1/2023/RFRD/B o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego w miejscowości Zławieś Mała (etap I)

1 grudnia 2023 r. podpisana została Umowa nr 38G/1/2023/RFRD/B o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto (ul. Turystyczna nr drogi 100187 C, od 0+000,00 km do 0+520,00 km)

W ramach zadania wykonana zostanie remont drogi gminnej o długości 520 m. Ciąg drogi będzie obsługiwać ruch lokalny miejscowości Czarne Błoto  a także komunikacyjnie przydrożne miejscowości.

Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń (ul. Leśna nr. drogi 100191C od. km 0,000,00 km do km 0+660,00)

W ramach zadania wykonana zostanie remont drogi gminnej o długości 660 m. Ciąg drogi będzie obsługiwać ruch lokalny miejscowości Stary Toruń   a także komunikacyjnie przydrożne miejscowości.

Rozbudowa drogi gminnej ( ul. Jaśminowa ) w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty nr. drogi 101591C, 0+000,00 km do 1+889,00, Etap II

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą o długości 414,26 m. Ciąg drogi będzie obsługiwać ruch lokalny miejscowości Stary Toruń i Rozgarty,  a także komunikacyjnie przydrożne miejscowości.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Górsk ( ul. Młodzieżowa nr. drogi 101592C od 0+000,00 do km 0+097,55

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą o długości 97,55m. Ciąg drogi będzie obsługiwać ruch lokalny miejscowości Górsk  a także komunikacyjnie przydrożne miejscowości.

REMONT DROGI GMINNEJ NR 100193C

Celem projektu jest powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym oraz poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, poprawa i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Celem projektu jest powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym oraz poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, poprawa i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

„Przebudowa drogi gminnej nr 101579C w m. Zarośle Cienkie – etap II ( od 0+000,00km do 0+470,00 km)"

W ramach zadania wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni – nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia z kruszywa,  pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Na początku oraz na końcu trasy odcinek będzie dowiązany wysokościowo do istniejącej nawierzchni.

Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska nr drogi 100199C od 0+000,00 km do 0+709,00 ) w miejscowości Górsk – etap II a

W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4m, 0,50 m nawierzchnia z kruszywa, pobocza gruntowe o szerokości 0,75m.

Przebudowa drogi gminnej  ( ul. Długa nr100189C ) w m. Rozgarty i Stary Toruń w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz budowy chodnika

W ramach zadania wykonane zostaną dwa przejścia dla pieszych: przez ulicę Długą oraz przez drogę poprzeczną w miejscowości Rozgarty i Stary Toruń.  Przejścia dla pieszych zostaną w pełni oznakowane i oświetlone. Zamontowane zostaną barierki, wykonane zostaną wyodrębnione ciągi piesze w postaci chodników o wyjściowej szerokości 1,5m.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto

W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdy, chodniki i zabruki, pobocza i trawniki, odtworzone zostaną rowy. Wykonana droga będzie drogą  gminną lokalną  o szerokości 5,50m z nawierzchnią bitumiczną  i poboczem gruntowym o szerokości 0,75m.