Przejście do sekcji:

Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
I piętro, pokój nr 23

tel. (056) 678-09-66, 678-09-13, wew. 11
fax (056) 678-09-13, wew. 11

Podinspektor - Mariola Łoboda

godziny urzędowania:
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00

 


Zakres zadań:


obsługa sekretariatu - prowadzenie kancelarii w zakresie przyjmowania i rejestracji korespondencji wpływającej do rzędu gminy, prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej, gminnego ośrodka kultury, bibliotek oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych, rozliczanie czasu pracy kierowców, obsługa zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe i rzeczowe, zapomogi zdrowotne dla pracowników oświaty i pozostałych zatrudnionych w urzędzie gminy), współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.