Przejście do sekcji:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Stanowisko ds. działalności gospodarczej


Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
II piętro, pokój nr 42

tel. (056) 678-09-13 wew. 15

 Młodszy Referent - Iwona Kaliska

 godziny urzędowania:
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00
Załatwianie podstawowych spraw:


1. Rejestracja działalności gospodarczej.
2. Rozszerzenie lub zmiany w działalności gospodarczej.
3. Likwidacja działalności gospodarczej.
4. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży.
5. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży.
6. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.