Przejście do sekcji:

Stanowisko ds. obywatelskich i wojska

Stanowisko ds. obywatelskich i wojska

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
II piętro, pokój nr 41

tel. (056) 678-09-13, 678-09-82, wew. 16

Inspektor ds. obywatelskich i wojska - Anna Sala

godziny urzędowania:
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00

 


Zakres zadań:

  • wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
  • prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
  • sprawy związane z archiwum zakładowym,
  • zezwolenia na zgromadzenia i zabawy publiczne,
  • ochrona przeciwpożarowa w gminie.Rejestracja przedpoborowych i pobór.