Przejście do sekcji:

Władze Gminy

WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
JAN SURDYKA
pokój nr 19 - I piętro
 tel. 56 674-13-11
e-mail: ug@zlawies.pl

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek w godzinach od 11:00 do 16:00

 

 

 

 


Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka
Krzysztof Rak
pokój nr 21 - I piętro
tel. 56 674 13 11
e-mail: krzysztof.rak@zlawies.pl

 

 

 

Sekretarz Gminy Zławieś Wielka
Grażyna Krystosiak

pokój nr 23 - I piętro
tel  56 674 13 22,
e-mail: grazyna.krystosiak@zlawies.pl

Skarbnik Gminy Zławieś Wielka
Justyna Brzozowska
 pokój nr 34, II piętro
tel. 56 674 13 30
 e-mail: justyna.brzozowska@zlawies.pl