Przejście do sekcji:

Oświata

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej
ul. Szkolna 6, 87-134 Zławieś Wielka
tel. (56) 678-09-27
strona www: https://szkolazlawies.pl/
dyrektor: Robert Swiontek Brzezinski


Szkoła Podstawowa  w Rzęczkowie
87-133 Rzęczkowo
tel. (56) 678-15-91
strona www: http://www.zsrzeczkowo.szkolnastrona.pl
dyrektor: Małgorzata Kolimaga


Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
Górsk, ul. Szkolna 2
87-134 Zławieś Wielka
tel./fax (56) 678-13-07
strona www: www.zsgorsk.pl
dyrektor: Dawid Basak


Szkoła Podstawowa w Łążynie
Łążyn, 87-133 Rzęczkowo
tel. (56) 678-08-14
http://www.splazyn.szkolnastrona.pl/
dyrektor: Monika Stafiej


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku
Przysiek, ul. Leśna 1 
87-134 Zławieś Wielka
tel. (56) 674-37-45, tel./fax (56) 678-93-91
e-mail: spprzysiek@zlawies.pl
http://przysiek.edupage.org/
dyrektor: Agnieszka Bajdak


Przedszkole Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej 
Zławieś Mała, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 512 253 469 
https://przedszkolezm.edupage.org/
dyrektor: Joanna Michalska


Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku
Górsk,  ul. Szkolna 2
87-134 Zławieś Wielka
tel. 693 926 356
http://www.zsgorsk.pl/muzyczna
Dyrektor: Agnieszka Witki