Przejście do sekcji:

Oświata

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

ul. Szkolna 6, 87-134 Zławieś Wielka

Dyrektor: Grzegorz Hryniewicz

Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie

87-133 Rzęczkowo

Dyrektor: Małgorzata Kolimaga

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

Górsk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka

Dyrektor: Dawid Basak

Szkoła Podstawowa w Łążynie

Łążyn, 87-133 Rzęczkowo

Dyrektor: Monika Stafiej

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku

Przysiek, ul. Leśna 1, 87-134 Zławieś Wielka

Dyrektor: Agnieszka Bajdak

Przedszkole Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej 

Zławieś Mała, 87-134 Zławieś Wielka

Dyrektor: Joanna Michalska

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku

Górsk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka

Dyrektor: Agnieszka Witki