Przejście do sekcji:

Referaty

Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka

56 674 13 11

Sekretariat - Agnieszka Rywocka

56 674 13 11

Sekretarz Gminy - Grażyna Krystosiak

56 674 13 22

Zastępca Wójta - Krzysztof Rak

56 674 13 11

Skarbnik Gminy - Justyna Brzozowska

56 674 13 31

Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Referat rozwoju i promocji

Kierownik referatu - Marzena Kuzera

56 674 13 46

Inwestycje i zamówienia publiczne Piotr Grodzki

56 674 13 35

Karolina Kowalska

56 674 13 45

Środki zewnętrzne Monika Ryngwelska

56 674 13 36

Joanna Wolska

56 674 13 45

Środki zewnętrzne Justyna Przybyszewska

56 674 13 36

Małgorzata Dusza

56 674 13 45

Promocja Paulina Zakierska

56 674 13 41

Referat finansowy

Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej

Zastępca skarbnika - Joanna Chacińska

56 674 13 30

Kierownik referatu Joanna Sucharska

56 674 13 33

Księgowość budżetowa Wioleta Barczyńska

56 674 13 38

Gospodarka gruntami Joanna Adamska

56 674 13 14

Księgowość budżetowa Magdalena Jaworska

56 674 13 38

Budownictwo Monika Czułkowska

56 674 13 40

Prace administracyjne Gabriela Krajewska

56 674 13 13

Rolnictwo Ewelina Kowalska

56 674 13 40

Płace Katarzyna Jędruszewska

56 674 13 12

Ochrona środowiska Dawid Flisiak

56 674 13 40

Podatki Małgorzata Kulas

56 674 13 39

Gospodarka nieruchomościami Krzysztof Bruzdowski

56 674 13 47

Podatki Beata Kościelska

56 674 13 39

Utrzymanie czystości i porządku w gminie Mariola Musiał

56 674 13 13

Podatki Wiesława Lipińska

56 674 13 39

Energetyka i ewidencja drogowa Grzegorz Chojnacki

56 674 13 41

Księgowość jednostek oświatowych Żaneta Dobrowolska

56 674 13 32

 

 

Referat akt stanu cywilnego i ewidencji ludności

Referat organizacyjny i spraw obywatelskich

Kierownik referatu - Katarzyna Cimoch

56 674 13 51

Rada Gminy Sylwia Suduł

56 674 13 17

Ewidencja ludności Karolina Majewska Rygielska

56 674 13 50

Działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie
Katarzyna Łoboda

56 674 13 16

Planowanie przestrzenne

 

Marcin Pelc

56 674 13 47

Stanowisko ds. oświaty i archiwum zakładowe

 

Alina Khalaf

56 674 13 29

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży Oddział  w Złejwsi Wiekiej

56 676 77 71

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek 9:00-12:30

Wtorek 14:00-18:00

Środa - oddział w Wielkiej Nieszawce w godz. 9:00-14:00

Czwartek 9:00-13:00

Piątek 9:00-12:30