Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 Na podstawie uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 142, poz. 1198) Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konsultacje w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

 

 1. Cel konsultacji:     
  zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały.

   
 2. Przedmiot konsultacji:    
  Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2020, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:          
  termin rozpoczęcia – 5 listopada 2019 r.          
  termin zakończenia – 19 listopada 2019 r.       

   
 2. Forma konsultacji:           
  konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej.     

   
 3. Zasięg terytorialny konsultacji:
  w konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), działające na terenie Gminy Zławieś Wielka.           

   
 4. Sposób wnoszenia uwag i opinii:       
  uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być przesłane do urzędu gminy drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka /o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędy gminy/  lub drogą elektroniczną na adres: ug@zlawies.pl.      
  W piśmie zawierającym uwagi i opinie należy podać informację o pełnej nazwie organizacji, jej siedzibie oraz danych kontaktowych osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.           

   

 

                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                          (-) Jan Surdyka

drukuj (Ogłoszenie o konsultacjach społecznych)

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..