Przejście do sekcji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Świetlica i GOPS w Złejwsi Wielkiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej 
 ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, 
tel. 56 674-39-66, gops@zlawies.pl 

https://gopszlawies.naszops.pl/

 

GOPS Zławieś Wielka  czynny jest w godzinach : 

poniedziałek, środa, czwartek od godz.  7.00 do godz. 15.15 

wtorek od godz. 7.45 do godz. 16.00 

piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00 


Pracownicy ośrodka : 

1. Aldona Michalska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 15  parter )  tel. 56 674-39-66 wew.15, 

2. Ewelina Zagnińska główna księgowa i kadrowa GOPS,  pokój nr 14 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew. 16, 

3. Olga Cielas pracownik socjalny,  pokój nr 17 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew. 17, obejmuje działaniem sołectwa : Toporzysko, Czarnowo, Zławieś Wielka 

4. Zdzisława Kozłowska starszy specjalista pracy socjalnej, pokój nr 17 ( parter ) tel. 56 674-39-66  wew.17, obejmuje działaniem sołectwa : Górsk, Stary Toruń 

5. Magdalena Patyk starszy specjalista pracy socjalnej, pokój nr 17 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew.17, obejmuje działaniem sołectwa : Pędzewo, Gutowo, Zarośle Cienkie 

6. Halina Rutecka-Miłek starszy specjalista pracy socjalnej, pokój nr 16 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew.14, obejmuje działaniem sołectwa : Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo 

7. Sylwia Podgórska, pracownik socjalny, pokój nr 16 (parter) tel. 56 674-39-66 wew. 14, obejmuje działaniem sołectwa : Cichoradz,  Siemoń,  Łążyn 

8. Magdalena Pawlewicz - Kucharska  pracownik socjalny, pokój nr 16 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew. 14, obejmuje działaniem sołectwa: Przysiek, Błotka, Czarne Błoto, Cegielnik, Rozgarty 

9. Aleksandra Cymer , asystent rodziny, pokój nr 16 ( parter ), tel. 56 674-39-66 wew. 14 

10. Anna Laskowska pracownik administracyjno-biurowy,  pokój nr 14 ( parter )  tel.  56 674-39-66 wew. 16 obsługa sekretariatu GOPS 

11. Elżbieta Suduł  opiekunka środowiskowa  

12. Marlena Woźniak opiekunka środowiskowa

13. Małgorzata Olechnicka  pracownik gospodarczy 


Uwaga : Pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie można zastać w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w godzinach porannych  tj. do godziny 10ºº. Zakres czynności pracownika socjalnego.