Przejście do sekcji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Świetlica i GOPS w Złejwsi Wielkiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Dane teleadresowe

ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka

Dane kontaktowe

Godziny urzędowania

GOPS Zławieś Wielka czynny jest w godzinach: 

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:15
  • wtorek od godz. 7:45 do godz. 16:00 
  • piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00

Pracownicy ośrodka
•    Aldona Michalska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej pokój nr 15 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 15
•    Ewelina Zagnińska - główna księgowa i kadrowa GOPS
pokój nr 14 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 16
•    Olga Cielas - pracownik socjalny
pokój nr 17 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 17
obejmuje działaniem sołectwa: Łążyn, Siemoń, Cichoradz, Rozgarty
•    Magdalena Patyk - starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 17 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 17
obejmuje działaniem sołectwa: Pędzewo, Gutowo, Zarośle Cienkie,  Cegielnik
•    Dorota Sądej-Konieczka - pracownik socjalny
pokój nr 17 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 17
obejmuje działaniem sołectwa: Górsk, Stary Toruń, Przysiek, Błotka
•    Halina Rutecka-Miłek - starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 16 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 14
obejmuje działaniem sołectwa: Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,
 Czarne Błoto
•    Wioletta Szczepańska – starszy specjalista pracy socjalnej
pokój 16 (parter) ,   tel. +48 56 674 39 66 wew. 14
obejmuje działaniem sołectwa: Toporzysko, Czarnowo, Zławieś Wielka
•    Anna Laskowska - pracownik administracyjno-biurowy, obsługa sekretariatu GOPS
 pokój nr 14 (parter),  tel. +48 56 674 39 66 wew. 16
•    Monika Pogorzały - asystent rodziny
•    Elżbieta Suduł - opiekunka środowiskowa
•    Marlena Woźniak - opiekunka środowiskowa
•    Małgorzata Olechnicka - pracownik gospodarczy

 

 Zakres czynności pracownika socjalnego.