Przejście do sekcji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Świetlica i GOPS w Złejwsi Wielkiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Dane teleadresowe

Pracownicy ośrodka

 • Aldona Michalska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej pokój nr 15 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 15
 • Ewelina Zagnińska - główna księgowa i kadrowa GOPS
  pokój nr 14 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 16
 • Olga Cielas - pracownik socjalny
  pokój nr 17 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 17
  obejmuje działaniem sołectwa: Łążyn, Siemoń, Cichoradz
 • Magdalena Patyk - starszy specjalista pracy socjalnej
  pokój nr 17 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 17
  obejmuje działaniem sołectwa: Pędzewo, Gutowo, Zarośle Cienkie
 • Dorota Sądej-Konieczka - pracownik socjalny
  pokój nr 17 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 17
  obejmuje działaniem sołectwa: Górsk, Stary Toruń,
 • Halina Rutecka-Miłek - starszy specjalista pracy socjalnej
  pokój nr 16 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 14
  obejmuje działaniem sołectwa: Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo
 • Wioletta Szczepańska – starszy specjalista pracy socjalnej

pokój 16 (parter) , tel. +48 56 674 39 66 wew. 14

obejmuje działaniem sołectwa: Toporzysko, Czarnowo, Zławieś Wielka

 • Janiszewska Joanna – pracownik socjalny

pokój nr 16 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 14
obejmuje działaniem sołectwa: Przysiek, Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto, Cegielnik

 • Anna Laskowska - pracownik administracyjno -biurowy, obsługa sekretariatu GOPS

pokój nr 14 (parter),  tel. +48 56 674 39 66 wew. 16

 • Monika Pogorzały - asystent rodziny
 • Elżbieta Suduł - opiekunka środowiskowa
 • Marlena Woźniak - opiekunka środowiskowa
 • Małgorzata Olechnicka - pracownik gospodarczy

 

ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka

Dane kontaktowe

Godziny urzędowania

GOPS Zławieś Wielka czynny jest w godzinach: 

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:15
 • wtorek od godz. 7:45 do godz. 16:00 
 • piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00

 

 Zakres czynności pracownika socjalnego.