Przejście do sekcji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Świetlica i GOPS w Złejwsi Wielkiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
 ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka,
tel. 56 674-39-66, gops@zlawies.pl

GOPS  czynny jest w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek od godz.  7.00 do godz. 15.15

wtorek od godz. 7.45 do godz. 16.00

piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00

 

 

Pracownicy ośrodka :

 1. Aldona Michalska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 15  parter )  tel. 56 674-39-66 wew.15,
 2. Ewelina Zagnińska główna księgowa i kadrowa GOPS,  pokój nr 14 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew. 16,
 3. Olga Cielaspracownik socjalny,  pokój nr 17 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew. 17, obejmuje działaniem sołectwa : Toporzysko, Czarnowo, Zławieś Wielka, Łążyn
 4. Zdzisława Kozłowskastarszy specjalista pracy socjalnej, pokój nr 17 ( parter ) tel. 56 674-39-66  wew.17, obejmuje działaniem sołectwa: Górsk, Stary Toruń, Cichoradz
 5. Magdalena Patykstarszy specjalista pracy socjalnej, pokój nr 17 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew.17, obejmuje działaniem sołectwa: Pędzewo, Gutowo, Zarośle Cienkie
 6. Halina Rutecka-Miłek starszy specjalista pracy socjalnej, pokój nr 16 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew.14, obejmuje działaniem sołectwa: Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo
 7. Sylwia Podgórskapracownik socjalny, pokój nr 16 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew. 16, obejmuje działaniem sołectwa : Przysiek,Błotka, Czarne Błoto, Cegielnik, Rozgarty, Siemoń
 8. Aleksandra Cymer , asystent rodziny, pokój nr 16 ( parter ), tel. 56 674-39-66 wew.14
 9. Anna Laskowska pracownik administracyjno-biurowy,  pokój nr 14 ( parter )  tel.  56 674-39-66 wew. 16 obsługa sekretariatu GOPS
 10. Elżbieta Suduł opiekunka środowiskowa 
 11. Marlena Woźniak opiekunka środowiskowa w ramach projektu "Pomocne Dłonie"
 12. Joanna  Wiśniewska opiekunka środowiskowa w ramach projektu "Pomocne Dłonie"

Uwaga : Pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie można zastać w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w godzinach porannych  tj. do godziny 10ºº.Zakres czynności pracownika socjalnego.