Przejście do sekcji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Świetlica i GOPS w Złejwsi Wielkiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka

 

Pracownicy ośrodka:

·        Aldona Michalska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej 

pokój nr 15 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 15

 

·        Ewelina Zagnińska - główna księgowa i kadrowa GOPS
pokój nr 14 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 16

 

·        Magdalena Patyk - starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 17 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 17
obejmuje działaniem sołectwa: Pędzewo, Gutowo, Zarośle Cienkie, Łążyn

 

·        Dorota Sądej-Konieczka - pracownik socjalny
pokój nr 17 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 17
obejmuje działaniem sołectwa: Górsk, Stary Toruń,

 

·        Halina Rutecka-Miłek - starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 16 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 14
obejmuje działaniem sołectwa: Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Cichoradz

 

·        Wioletta Szczepańska – starszy specjalista pracy socjalnej

pokój 16 (parter) , tel. +48 56 674 39 66 wew. 14

obejmuje działaniem sołectwa: Toporzysko, Czarnowo, Zławieś Wielka, Siemoń

 

·        Janiszewska Joanna – pracownik socjalny

pokój nr 16 (parter), tel. +48 56 674 39 66 wew. 14
obejmuje działaniem sołectwa: Przysiek, Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto, Cegielnik

 

·        Katarzyna Kwiatkowska - pracownik administracyjno -biurowy, obsługa sekretariatu GOPS

pokój nr 14 (parter),  tel. +48 56 674 39 66 wew. 16

 

·        Monika Pogorzały - asystent rodziny

 

·        Elżbieta Suduł - opiekunka środowiskowa

 

·        Małgorzata Olechnicka - pracownik gospodarczy

 

Dane kontaktowe:

·        ul. Sloneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka

·        tel. +48 56 674 39 66

·        e-mail gops@zlawies.pl

·        strona internetowa: https://gopszlawies.naszops.pl/

 

Godziny urzędowania:

·        poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:00 - 15:15

·        wtorek w godz. 7:45 - 16:00 

·        piątek w godz. 7:00 - 14:00

 

 Zakres czynności pracownika socjalnego.