Przejście do sekcji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Świetlica i GOPS w Złejwsi Wielkiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej 
 ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, 
tel. 56 674-39-66, gops@zlawies.pl 

https://gopszlawies.naszops.pl/

 

GOPS Zławieś Wielka  czynny jest w godzinach : 

poniedziałek, środa, czwartek od godz.  7.00 do godz. 15.15 

wtorek od godz. 7.45 do godz. 16.00 

piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00 


Pracownicy ośrodka:

Aldona Michalska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pokój nr 15 (parter)  tel. 56 674-39-66 wew.15 
 
Ewelina Zagnińska - główna księgowa i kadrowa GOPS
pokój nr 14 (parter) tel. 56 674-39-66 wew. 16
 
Olga Cielas - pracownik socjalny
pokój nr 17 (parter) tel. 56 674-39-66 wew. 17
obejmuje działaniem sołectwa : Toporzysko, Czarnowo, Zławieś Wielka 
 
Magdalena Patyk - starszy specjalista pracy socjalnej,
pokój nr 17 (parter) tel. 56 674-39-66 wew.17
obejmuje działaniem sołectwa : Pędzewo, Gutowo, Zarośle Cienkie 
 
Halina Rutecka-Miłek - starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 16 (parter) tel. 56 674-39-66 wew.14
obejmuje działaniem sołectwa : Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo 
 
Sylwia Podgórska - pracownik socjalny
pokój nr 16 (parter) tel. 56 674-39-66 wew. 14
obejmuje działaniem sołectwa : Cichoradz,  Siemoń,  Łążyn 
 
Magdalena Pawlewicz - Kucharska - pracownik socjalny
pokój nr 16 (parter) tel. 56 674-39-66 wew. 14
obejmuje działaniem sołectwa: Przysiek, Błotka, Czarne Błoto, Cegielnik, Rozgarty 
 
Dorota Sądej-Konieczka - pracownik socjalny
pokój nr 17 (parter) tel. 56 674-39-66 wew.17
obejmuje działaniem sołectwa : Górsk, Stary Toruń
 
Anna Laskowska - pracownik administracyjno-biurowy, obsługa sekretariatu GOPS
pokój nr 14 (parter)  tel.  56 674-39-66 wew. 16

Monika Pogorzały - asystent rodziny
 
Elżbieta Suduł - opiekunka środowiskowa  
 
Marlena Woźniak - opiekunka środowiskowa
 
Małgorzata Olechnicka - pracownik gospodarczy Zakres czynności pracownika socjalnego.