Przejście do sekcji:

Stanowisko ds. obywatelskich i wojska

Rejestracja przedpoborowych.

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna, ubezpieczeniowa, paszport).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z otrzymanym wezwaniem z Urzędu Gminy Zławieś Wielka lub jeżeli brak wezwania zgodnie z rozplakatowanymi obwieszczeniami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).Pobór

Pobór to ustalenie kategorii przez Rejonową Komisję Lekarską i wydanie książeczki wojskowej przez Wojskową Komendę Uzupełnień.

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty,
  • dokumentacja lekarska w przypadku choroby poborowego,
  • jedna fotografia,
  • ostatnie świadectwo szkolne,
  • jeżeli nadal się uczy - zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki,
  • jeżeli posiada - prawo jazdy.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z otrzymanym wezwaniem z Urzędu Gminy Zławieś Wielka lub jeżeli brak wezwania zgodnie z rozplakatowanymi obwieszczeniami o poborze.

Jednostka prowadząca sprawę

Rejonowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu oraz Rejonowa Komisja Poborowa Nr 2 w Toruniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).

Wróć