Przejście do sekcji:

Referat Rozwoju i Promocji

Piotr Grodzki

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

parter, pokój nr 11

tel. 56 674 13 35

Zakres zadań: 

 • zamówienia publiczne
 • przygotowanie projektów inwestycyjnych;

Inspektor – Monika Ryngwelska

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

parter, pokój nr 11

tel. 56 674 13 36

 

Zakres zadań: 

 • aplikowanie o środki z funduszy Unii Europejskiej;
 • przygotowanie projektów inwestycyjnych;
 • pozyskiwanie środków z budżetu państwa

 Justyna Przybyszewska

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

parter, pokój nr 11

tel. 56 674 13 36

 

Zakres zadań: 

 • aplikowanie o środki z funduszy Unii Europejskiej;
 • przygotowanie projektów inwestycyjnych;
 • pozyskiwanie środków z budżetu państwa

 


Paulina Zakierska

Inspektor ds.promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

parter, pokój nr 10

tel. 56 674 13 41

 

 Zakres zadań:

 • obsługa strony internetowej
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 • promocja gminy
 • redakcja Głosu Gminnego
 • obsługa foto/video
 • pozyskiwanie środków z budżetu państwa