Przejście do sekcji:

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Marzena Kuzera
Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
pokój nr 17
tel. 56 674 13 46
 
Referat realizuje zadania z zakresu:
  • Dodatków Mieszkaniowych
  • Dodatków Energetycznych
  • Karty Dużej Rodziny
  • Funduszu Alimentacyjnego
  • Świadczeń Rodzinnych w tym: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych tj. zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego
  • Świadczenia wychowawczego 500+

Karolina Kowalska
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
pokój nr 18
tel. 56 674 13 45
 
Przyjmuje interesantów świadczeń rodzinnych z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery od A do M

 Małgorzata Dusza
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
pokój nr 18
tel. 56 674 13 45 
 
Przyjmuje interesantów świadczeń rodzinnych z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery od M do Ż
 

 Janna Wolska

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

pokój nr 18
tel. 56 674 13 45 
 
Przyjmuje interesantów świadczenia wychowawczego 500+