Przejście do sekcji:

Planowanie Przestrzenne

Marcin Pelc
 
Inspektor ds planowania przestrzennego
parter, pokój nr 5
56 674 13 47
 
Zadania z zakresu:
  • Sporządzanie planów miejscowych.
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka.