Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

  Wnioski można składać:

  1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Urzędu Gminy) – od 21.09.2022 r. do 30 listopada 2022 r.
  2. tradycyjnie (papierowo) – od 21.09.2022 r. do 30 listopada 2022 r.  (pokój nr 6, parter  ) w godzinach pracy urzędu
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

  Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Urzędu Gminy) – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r.  (pokój nr 18, I piętro ) w godzinach pracy urzędu.
 • Kontrola legalności poboru wody i odprowadzania ścieków

  Uprzejmie informujemy, że od 30 maja 2022 r. upoważniony przez Wójta Gminy Zławieś Wielka pracownik Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej rozpocznie kontrolę legalności poboru wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka.

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynkow

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację dotyczącą emisyjności budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Złożenie deklaracji dotyczy każdego budynku  posiadającego zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW. Właściciele lub zarządcy budynków istniejących na złożenie deklaracji mają 12 miesięcy, a nowo powstałych 14 dni.

 • Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

  Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzonych w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029

  Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029

  Szanowni Państwo,

  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.

  Jednym z istotnych elementów opracowania strategii, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, jest udział społeczności lokalnej w określaniu potrzeb i problemów danego obszaru oraz formułowaniu celów i planowanych przedsięwzięć, które będą miały szansę realizacji ze środków unijnych w nowym okresie programowania 2023-2027. W tym celu w październiku organizowane będą spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i instytucjami w formie wywiadów grupowych (tzw. fokusy) z elementami „burzy mózgów” połączone z warsztatami roboczymi, z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego i gospodarczego reprezentującymi gminy : Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś Wielka. Chcielibyśmy aby spotkania miały luźny charakter i przebiegały w przyjaznej atmosferze.

  Na spotkania konsultacyjne zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe (KGW, OSP), instytucje publiczne, przedstawicieli sołectw i zachęcamy do zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju Zakola Dolnej Wisły. W lokalnej strategii rozwoju znajdą się propozycje projektów ww. grup, które będą miały szansę realizacji  z budżetu LGD „ Zakole Dolnej Wisły”  przez następne 7 lat.

  Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne. To co zaplanujemy dziś, wpłynie na rozwój naszego obszaru  w ciągu kolejnych lat.

  Harmonogram spotkań konsultacyjnych nowej LSR:

  05.10.2022 godz. 16.30 – Kijewo Królewskie (biuro LGD, ul. Chełmińska 7b)

  06.10.2022 godz. 16.30 – Dąbrowa Chełmińska (Urząd Gminy)

  17.10.2022 godz. 16.30 – Zławieś Wielka (sala GOPS)

  18.10.2022 godz. 16.30 – Unisław ( Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu)

   Razem zbudujmy nową Lokalną Strategię Rozwoju Zakola Dolnej Wisły i zdecydujmy na co powinny być przeznaczone środki unijne w nowej perspektywie finansowanie UE !!!

   

 • Młodzież z OHP uczci dzień swojego patrona - Ojca Świętego Jana Pawła II

  Młodzież z OHP uczci dzień swojego patrona - Ojca Świętego Jana Pawła II

  16 października 2022 r. Polacy na całym świecie już po raz 22 obchodzić będą Dzień Papieski. Hasło tegorocznego święta to „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Z okazji Dnia Papieskiego Komenda Główna OHP wraz z Krajowym Duszpasterstwem OHP przygotowała szereg wydarzeń mających przypominać rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieski tron.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Toruńskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022

Stronicowanie