Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynkow

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację dotyczącą emisyjności budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Złożenie deklaracji dotyczy każdego budynku  posiadającego zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW. Właściciele lub zarządcy budynków istniejących na złożenie deklaracji mają 12 miesięcy, a nowo powstałych 14 dni.

 • Wstrzymania przepływu wody przez stopień wodny we Włocławku.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z przeprowadzanymi pracami na progu stabilizującym dolnego stanowiska Stopnia Wodnego we Włocławku w dniach 07-08.12.2021r. w godzinach 8:00 – 12:00 nastąpi wstrzymanie przepływu wody przez stopień.

 • PROGRAM WSPIERAJ SENIORA  

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  informuje, że w 2021 roku ponownie przystąpił do programu - "WSPIERAJ SENIORA" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • ZUS i PFRON zapraszają na szkolenie online

  9 grudnia w godz. 10-11.30 odbędzie się bezpłatne szkolenie online z udziałem ekspertów bydgoskiego oddziału ZUS i kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON. Szkolenie adresowane jest do osób z niepełnosprawnością, które prowadzą własną firmę,  biur rachunkowych, a także do przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

 • OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 115/11/2021

  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

 • Emerytura na konto coraz popularniejsza

  Coraz więcej emerytów decyduje się na bezgotówkową wypłatę świadczenia. W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca na konto 79 proc. świadczeń emerytalnych. Wśród osób, które niedawno przeszły na emeryturę, udział wypłat w regionie na konto to aż 88 proc.

 • „Poznaj Polskę” - dofinansowanie do realizacji wycieczki szkolnej

  Gmina Zławieś Wielka otrzymała dofinansowanie w wysokości 15000 zł do realizacji wycieczki szkolnej związanej  z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Poznaj Polskę”. Całkowita wartość projektu wyniosła 27000, w tym wkład własny Rodziców 12000 .

Stronicowanie