Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Nie masz doświadczenia zawodowego? Chcesz odbyć staż?

  Nie masz doświadczenia zawodowego? Chcesz odbyć staż?

  Zapraszamy do udziału projekcie Mam staż - mam możliwości zawodowe!, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego.
  Staż jako forma aktywizacji zawodowej trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidziane jest co miesięczne stypendium stażowe.

 • Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

  Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

  Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.
  Masz pomysł na biznes?
  Pomożemy go Tobie zrealizować, dzięki otrzymanemu wsparciu w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej firmy oraz wsparciu doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Kto może być uczestnikiem projektu?
  Uczestnikiem projektu może być jedynie osba spełniająca łącznie poniższe kryteria ogólne uczestnictwa:
  •         Wiek powyżej 29 lat,
  •        Osoba pracująca/zamieszkująca na terenie województwa kujawsko - pomorskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  •        Status osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych lub pracy ramach umów cywilno-prawnych, lub tzw. ubodzy pracujący (ich
  miesięczne zarobki nieprzekraczaną wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

  Szczegółowe informacje  pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem:  a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - pomorskiego 2014-2020.

 • XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Konkurs przełożony na 2021 rok

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydowano o przełożeniu ogłoszonej na początku lutego br. XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok.

  Informację przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Rolnik na kwarantannie

  Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

   

 • Informacja ZUK - przerwa w dostawie wody

  Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ulicy Młodzieżowej w Złejwsi Wielkiej mogą wystąpić okresowe wyłączenia zasilania wodą. Wspomniane prace odbywać się będą w okresie od 11 do 22 maja 2020 roku w godzinach od 7:00 do 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Tymczasowy profil zaufany

  Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę tymczasowego profilu zaufanego, który może zostać potwierdzony poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem.

   

   

 • Utrudnienia w ruchu w Czarnym Błocie

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06.05.2020 r. w godz. 9:00 - 14:00 nastąpi zamknięcie ul. Wierzbowej w Czarnym Błocie na odcinku od ul. Turystycznej do pierwszych zabudowań, objazd ul. Turystyczną. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wydłużony do 20 lipca 2020 r.

   

 • Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje od 31 marca 2020 r. przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

   

Stronicowanie