Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 4/2011 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich