Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 10/2011 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2011 rok