Przejście do sekcji:

Zarządzenie nr 17/2011 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2011 rok.