Przejście do sekcji:

Zarządzenie nr 11/2011 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2020