Przejście do sekcji:

Uczestnicy

Uczestnicy projektu

 

Projekt kierowany jest zwłaszcza do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mających trudności opiekuńczo - wychowawcze korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Preferowane są zwłaszcza te osoby, które są długotrwale bezrobotne oraz takie, które nigdy wcześniej nie pracowały zawodowo.

 

 1. W 2008 roku w ramach projektu „Pomagam sobie – pomagam innym” objętych wsparciem zostało 6 osób, które ukończyły  kurs zawodowy - Aktywizacja społeczna oraz zawodowa w zawodzie opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
 2. W 2009 roku w ramach projektu „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” objętych wsparciem zostało 10 osób, które ukończyły szkolenia zawodowe i otrzymały:
  • Dyplom ukończenia szkolenia  z poradnictwa psychologicznego,
  • Dyplom ukończenia szkolenia z treningu doradztwa zawodowego,
  • Certyfikat ukończenia kursu kosmetycznego stylizacji i wizażu, stylizacji paznokci – 4 osoby,
  • Dyplom ukończenia kursu na brukarza, montera nawierzchni drogowych – 6 osób.
 3. W 2010 roku ramach projektu „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” objętych zostało wsparciem 20 osób.

     W ramach Aktywnej Integracji 13 osób ukończy we wrześniu 2010r. kursy zawodowe:

 • Opiekunka dla dzieci – 5 osób
 • Gastronomia – 2 osoby
 • Spawacz – 5 osób

W ramach Programu Aktywności Lokalnej 7 osób zostało skierowanych do Klubu Integracji Społecznej, które objęte zostaną następującymi formami wsparcia:

 • Szkoła rodzica
 • Poradnictwo prawne/rodzinne
 • Warsztaty integracyjno – motywacyjne