Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

 

Celem głównym projektu

Jest aktywizacja oraz tworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej poprzez zastosowanie systemu kompleksowego wsparcia.

Niska aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Zławieś Wielka wynika z braku ich wykształcenia lub posiadania umiejętności zawodowych, które nie są poszukiwane na rynku pracy. Do rozwiązania powyższego problemu przyczyni się realizacja projektu.

Zmiana na lepsze sytuacji bytowej beneficjentów nastąpi poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz warsztatach psychoedukacyjnych.

 

Cele szczegółowe:

  1. Zmiana kwalifikacji zawodowych lub nabycie nowych kwalifikacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zwiększy szanse na znalezienie pracy,
  2. Udział w warsztatach psychoedukacyjnych przyczyni się do zwiększenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych,
  3. Spotkania z doradcą zawodowym przyczynią się do zmiany samooceny i zwiększa wiarę we własne możliwości,
  4. Podczas spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym uczestnicy projektu zdobędą umiejętności radzenia sobie z emocjami, podejmowaniem decyzji oraz przełamią bariery psychologiczne dotyczące podjęcia pracy zawodowej,
  5. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej na terenie gminy; realizacji tego celu służyć będzie zatrudnienie pracownika socjalnego, który wykonywać będzie pracę socjalną na rzecz tutejszej społeczności lokalnej oraz powierzenie obowiązków w ramach projektu systemowego.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..