Przejście do sekcji:

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Toruń, dnia 23.04.2014 r.

O S T R Z E Ż E N I E     M E T E O R O L O G I C Z N E

Nr 21/04/2014

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.04.2014 do godz. 24:00 dnia 23.04.2014

 

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu
wyniosą do 20 mm, lokalnie do 35 mm, a wiatr osiągnie w porywach 70 km/h

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Magdalena Muszyńska-Karbowska

Źródło informacji: IMGW-PIB BPM Zespół w Poznaniu

                                                   Dyżurny TCZ

Marek Łochocki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usłyszeć czad – czujka czadu, czujka dymu inwestycją w bezpieczeństwo

Ochrona mieszkań przed pożarem i zatruciem tlenkiem węgla była tematem konferencji „Usłyszeć czad – czujka czadu, czujka dymu inwestycją w bezpieczeństwo” która odbyła się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zorganizowanej przez Komendanta Wojewódzkiego wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OSTRZEŻENIE

W związku z planowanym ćwiczeniem taktyczno-specjalnym pk. RENEGADE-KAPER 13/II w dniu 23 października 2013r. w godz. ok. 10:00 - do ok. 11:00 na terenie województwa włączane będą syreny alarmowe. Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust.3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystapieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r.,poz. 96).

Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Od 4 do 6 września 2013r. na terenie Powiatu Toruńskiego odbywały się ćwiczenia „KOBRA 2013r”. W naszej gminie Ćwiczenia, miały charakter aplikacyjnych ćwiczeń sztabowych, co oznacza, że nie były zaangażowane realne siły i środki (np. jednostki państwowej straży pożarnej czy policji). Uczestnicy wypracowywali decyzje w odpowiedzi na zdarzenia przedstawione w scenariuszu przebywając w miejscu pracy. Na zakończenie odbyła się ewakuacja wszystkich osób z urzędu oraz pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

 

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Komunikat Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

KOMUNIKAT
z dnia 6 czerwca 2013r.
 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w sprawie sytuacji powodziowej na terenie Gminy Zławieś Wielka
 
 
W związku z  przewidywanym podniesieniem się poziomu wody rzeki Wisły podtopieniu ulec mogą grunty położone na terenie międzywala wiślanego.
W związku z powyższym osoby przebywające na terenach zalewowych winny podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę żywego inwentarza i mienia (zabezpieczenie i zebranie sianokosów) na terenach zagrożonych zalewaniem.
                                                                                  
                                                                                                                   Wójt
                                                                                                                  Jan Surdyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga! Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

W ciągu najbliższej doby na Wiśle na odcinku Toruń-Grudziądz przewiduje się wzrost poziomu wody w górnej strefie wody wysokiej, lokalnie w Toruniu i Chełmnie powyżej stanów alarmowych.

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E

Ważność: od godz. 22:00 dnia 05.02.2013 do godz. 07:30 dnia 06.02.2013
Przebieg: W nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minim. od -4°C do -2°C. Przy gruncie temperatura minimalna od -6°C do -3°C.

Komunikat Nr 1 z dnia 5 lutego 2013 r. Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

KOMUNIKAT NR 1

z dnia 05.02 .2013 r.

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w sprawie sytuacji powodziowej na terenie Gminy Zławieś Wielka 

W związku z przyspieszonym wzrostem stanu wody oraz akcją kruszenia lodów na rzece Wiśle z dniem 5 lutego 2013r. ogłaszam możliwy wzrost poziomu wody w Wiśle poniżej stopnia wodnego we Włocławku w związku z tym spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego stanu wód na rzece Wiśle.

W związku z tym osoby przebywające na terenach zalewowych winny podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę żywego inwentarza i mienia na terenach zagrożonych zalewaniem, w sytuacji gdyby następował dalszy wzrost poziomu wody.


 

Bieżących informacji o sytuacji powodziowej na terenie Gminy Zławieś Wielka udzielają:

  • Mirosław Kwiatkowski pod numerem telefonu – 531 084 037.

  • Stefan Czyszka pod numerem telefonu – 510 233 294.

  • Andrzej Sztuwe pod numerem telefonu – 509 735 956.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne - silne wiatry

Aktualnie na obszarze województwa występują porywy wiatru: Bydgoszcz 60 km/h, Toruń 65 km/h, Grudziądz 80 km/h. Prognoza: w ciągu najbliższych godzin porywy wiatru nadal będą występować, prędkość maksymalna w porywach dochodzić będzie do 90 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godz. 03:00 dnia 31.01.2013 do godz. 18:00 dnia 31.01.2013 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 45 km/h, w porywach od 70 do 90 km/h, z zachodu. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnych porywów do około 100 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Przewiduje się stopniowy wzrost temperatury powietrza powodujący topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Przewidywana temperatura maksymalna od 2°C we wtorek, od 4°C do 6°C w środę i czwartek. Temperatura minimalna około 0°C w czasie pierwszej doby i ok. 2°C w czasie drugiej doby. Średnia temperatura dobowa od 2 do 3°C. Ponadto przewiduje się opady deszczu w wysokości od 6 mm do 10 mm w środę i od 2 mm do 6 mm w czwartek. Prognozowana prędkość wiatru od 20 do 35 km/h, w środę w porywach do 50 km/h a w czwartek do 65 km/h, z południowego zachodu

KOMUNIKAT GINB - ZALEGAJĄCY ŚNIEG NA DACHACH

Informacja w sprawie zalegającego śniegu na dachach

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie słabych opadów śniegu i śniegu z deszczem przechodzących w opady deszczu; przejściowo marznącego, powodującego gołoledź. Najwcześniej opady wystąpią na zachodzie i będą przemieszczać się na wschód województwa.

Zatruta żywność - ostrzeżenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ostrzega o niebezpiecznej żywności z zawartością substancji niebezpiecznej dla zdrowia na terenie całego kraju. W wafelkach MAX w czekoladzie mlecznej użyto surowca – mleka w proszku, w którym stwierdzono obecność fragmentu opakowania z adresem e-mail www.dezer.pl oraz granulatu przypominającego trutkę na gryzonie.

Informacja hydrologiczna

Inspektorat RZGW we Włocławku informuje, że w związku z wykonywaniem drugiego etapu prac remontowych na terenie zapory bocznej stopnia wodnego we Włocławku w miejscowości Wistka Królewska w dniach 7 -10.12..2012 r. nastąpi obniżenie poziomu wody na Zbiorniku Włocławskim do rzędnej 56,50 m n. p. m. W związku z powyższym w dniach 6 - 7.12.2012 r. zwiększony zostanie przepływ wody przez stopień wodny (maksymalnie 990 m3/s od godziny 21:00 w dniu 6.12 do godziny 13:00 w dniu 7.12.2012 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne - możliwe oblodzenia


Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej - pozycja bezpieczna

Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia. W jej następstwie może bowiem dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek ich zablokowania językiem lub zalania śliną czy treścią żołądka. Ponadto utrata przytomności jest najczęściej efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego, co dodatkowo zagraża zdrowiu bądź życiu poszkodowanego.

Informacja hydrologiczna

Inspektorat RZGW we Włocławku informuje: W dniu 28.11.2012 r. w godzinach: od 11:00 do 13:00 odbędzie się przegląd dolnego stanowiska stopnia wodnego. W celu umożliwienia jego wykonania w/w godzinach nastąpi wstrzymanie przepływu wody przez elektrownię wodną.

Alkohol z Czech nadal niebezpieczny!

Z powodu zatrucia metanolem zmarło w Czechach kolejnych 10 osób. Źródło pochodzenia alkoholu jest bardzo trudne do wykrycia - przyznaje szef Specjalnej Grupy Operacyjnej "Metyl" Václav Kueera. Według czeskich mediów możemy mieć do czynienia z drugą falą zatruć metanolem. Istnieje ryzyko pojawienia się na terytorium Polski alkoholu zawierającego tę trującą substancję. Policja ostrzega więc przed kupowaniem alkoholu z nieznanych źródeł.

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY

Na obszarze województwa obserwuje się silne mgły. W wielu miejscach widzialność spadła poniżej 100 m. Prognoza W najbliższych 2-3 godzinach nadal utrzymają się mgły, lokalnie poniżej 100 m.

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E Nr 60/11/2012

Od godz. 21:00 dnia 14.11.2012 do godz. 10:00 dnia 15.11.2012 na znacznym obszarze przewiduje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m,