Przejście do sekcji:

Atrakcje turystyczne

Dla miłośników przyrody

Gmina Zławieś Wielka to przede wszystkim przyroda, która charakteryzuje się różnorodnością flory i fauny. Dzięki  specyficznemu położeniu, na styku pradoliny Wisły i wysoczyzny morenowej, możemy  obserwować różne typy krajobrazów. Na szczególną uwagę zasługuje bujnie porośnięty  roślinnością obszar strefy krawędziowej kotliny. Faunę cechuje nietknięta równowaga na obszarze Natura 2000.

Kamień upamiętniający historyczną lokalizacje Torunia

Historia miejscowości, związana jest z przybyciem na ziemię chełmińską rycerzy zakonu krzyżackiego. W 1230r. Krzyżacy dotarli nad Wisłę, w okolice dzisiejszej Małej Nieszawki. W 1231r. przeprawili się na drugą stronę rzeki i, jak głosi legenda założyli wokół okazałego dębu pierwszą na ziemi chełmińskiej warownię.

Zespół Pałacowo - Parkowy w Skłudzewie

Historia miejscowości sięga 1409 r.  kiedy to pojawiła się pierwsza wzmianka pisemna o miejscowości Sklodzaw. Osada podlegała prokuratorii bierzgłowskiej. W 1594 r. uwczesny właściciel Walerian Bystram przekazał w drodze wymiany, wieś miastu Toruniowi. W XIX w. właścicielem wsi był August Brauer z Bremy.

Zespół Pałacowo - Parkowy Caritas w Przysieku

Historia miejscowości sięga średniowiecza, osada Prseschek należała do komturstwa toruńskiego. W 1346r. mistrz krzyżacki Henryk Dusemer, uposażył w nią kościół w Starym Toruniu. W 1457r. osada została nadana przez króla Kazimierza Jagiellończyka Toruniowi.

ASTROBAZA w ZŁEJWSI WIELKIEJ

Projekt budowy sieci obserwatoriów astronomicznych jest wyjątkową inicjatywą nie tylko na skalę Polski, ale także Europy. Kujawsko-Pomorskie jest pierwszym i jedynym regionem w kraju, w którym na tak małej powierzchni, jaką jest obszar województwa, będzie działać sieć czternastu w pełni wyposażonych obserwatoriów astronomicznych.  Jedno z obserwatoriów zlokalizowano przy Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej obok nowoczesnego kompleksu sportowego.

Kościół w Łążynie

Pierwsza wzmianka na temat miejscowości pochodzi z 1376 roku i dotyczy aktu lokacyjnego wsi Lansen, nadanego przez mistrza krzyżackiego Winricha von Kniprode. W 1520 r. król Zygmunt Stary przekazał wieś miastu Toruniowi. W 1734 roku, Łążyn trafił do toruńskich Jezuitów.

Kościół i Krzyż upamiętniający miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

Miejscowość pojawia się w źródłach historycznego jako: Gorzk-1233r., Gorske-1414.,Gursko-1457.,Gurske-1605r. W 1346r. mistrz krzyżacki Henryk Dusemer lokował wieś na prawie niemieckim i uposażył w nią kościół pw. Jana Chrzciciela w Starym Toruniu. W 1457r. Górsk został nadany przez Kazimierza Jagiellończyka miastu Toruniowi. W 1515r. nadanie to potwierdził Zygmunt Stary.

Kościół z XIV w. i Stanowisko archeologiczne w Czarnowie

Miejscowość pojawia się w źródłach historycznych jako Camowo. W 1222 r. Konrad Mazowiecki przekazał Czarnowo Krzyżakom. W 1457 r. wieś została nadana przez Kazimierza Jagiellończyka miastu Toruniowi.

 

 

Wykaz zabytków Gminy Zławieś Wielka

Wykaz zabytków Gminy Zławieś Wielka
Rejestr zabytków Gminy Zławieś Wielka z dnia 2009.04.03

Szlakami Podrodzia Toruńskiego

Publikacja Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie. Opracowanie Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe Dorfin, przy współpracy Michała Leszczyńskiego.