Przejście do sekcji:

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

NR

Nr Dziennika Urzędowego Nr uchwały Rady Gminy Miejscowość Nr działki Rodzaj zagospodarowania

I

 

Dz. U. Woj. Toruńskiego nr 17

16.05.1997

plik pdf do pobrania

 

XV/91/96 z dnia 20.12.1996 r.

Rozgarty

106 95 97 98 122/9 17/6-10 122/10 122/13 123/6 123/7 123/10-19

SEKTOR I

Teren   mieszkaniowy

XX/92/96 z dnia 20.12.1996 r. Toporzysko 10 11 12

Zabudowa zagrodowa

XX/93/96 z dnia 20.12.1996 r. Górsk 200/1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

XX/94/96 z dnia 20.12.1996 r. Czarnowo 109/4 Żwirownia
XX/95/96 z dnia 20.12.1996 r. Czarnowo 80/4 Zabudowa jednorodzinna
XX/96/96 z dnia 20.12.1996 r. Toporzysko 243/3 Usługowo-mieszkaniowa
XX/97/96 z dnia 20.12.1996 r. Zławieś Wielka 373 Zabudowa zagrodowa
XX/98/96 z dnia 20.12.1996 r. Rozgarty 17/5 Zabudowa mieszkaniowa
XX/99/96 z dnia 20.12.1996 r. Rozgarty 123/6-7 123/10-19 122/9-10 122/13 Zabudowa mieszkaniowa
XX/100/96 z dnia 20.12.1996 r. Zławieś Mała 123/6-7 123/10-19 122/9-10 122/13 Zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-uslugowa
II

Dz. U. Woj. Toruńskiego nr 17

08.06.1998

plik pdf do pobrania

XX/98/97 z dnia 10.12.1997 r Górsk 466 444 501/3 501/7 523/9 523/11-12 523/14 Usługi rzemiosła i mieszkalnictwa
III

Dz. U. Woj. Toruńskiego nr 73

08.06.1998

 

VI/66/99 z dnia 24.08.1999 r Zławieś Wielka 77 Usługowo-mieszkaniowe
IV

Dz. U. Woj. Toruńskiego nr 95

04.12.2000

plik pdf do pobrania

XI/100/00 z dnia 13.09.2000 r. Stary Toruń 89 Usługowo-mieszkaniowe
XI/101/00 z dnia 13.09.2000 r. Stary Toruń 137/7 mieszkaniowe
XI/103/00 z dnia 13.09.2000 r. Czarnowo 260 mieszkaniowe
V

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 97

21.10.1999

plik pdf do pobrania

XI/104/00 z dnia 13.09.2000 r Czarne Błoto 69 mieszkaniowe
VI

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 65

21.10.1999

plik pdf do pobrania

VI/60/99 z dnia 24.08.1999 r. Rozgarty i Stary Toruń 90 193/19 194 195 196 189/7 188

Sektor II

Osiedle mieszkaniowe
VII

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 100

21.12.2000

plik pdf do pobrania (1)

plik pdf do pobrania (2)

XI/105/00 z dnia 13.09.2000 r. Czarne Błoto 342 Tereny mieszkaniowe
XI/106/00 z dnia 13.09.2000 r. Rozgarty 73 77 78/28 78/29 Tereny mieszkaniowe
XI/107/00 z dnia 13.09.2000 r. Rozgarty 56/4 Tereny mieszkaniowe
XI/108/00 z dnia 13.09.2000 r. Łążyn 93 Teren mieszkalno-usługowy
XI/109/00 z dnia 13.09.2000 r. Rzęczkowo 452/4 452/5 Teren mieszkalno-usługowy
XI/110/00 z dnia 13.09.2000 r. Toporzysko 164/4 Teren mieszkalny
VIII

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 28

30.05.2001

plik pdf do pobrania (1)

plik pdf do pobrania (2)

 

XII/133/00 z dnia 20.12.2000 r. Rozgarty 110-112, 114, 115, 117, 122/18, 122/19 Teren mieszkalno-usługowy
XII/134/00 z dnia 20.12.2000 r. Rozgarty 75/1-2 Tereny mieszkalne
XII/135/00 z dnia 20.12.2000 r. Stary Toruń 130/2, 166/3-6, 167 Teren mieszkalno-usługowy
XII/136/00 z dnia 20.12.2000 r. Czarne Błoto 430 Tereny mieszkalne
XII/137/00 z dnia 20.12.2000 r. Gutowo 226/2 Tereny mieszkalne
XII/138/00 z dnia 20.12.2000 r. Zławieś Wielka 30, 35, 59/1 Tereny mieszkalne
XII/139/00 z dnia 20.12.2000 r. Pędzewo 25, 280/4 Tereny mieszkalne
XII/140/00 z dnia 20.12.2000 r. Czarnowo 25, 280/4 Tereny usługowe
XIII/149/00 z dnia 20.12.2000 r. Zławieś Wielka 22/2 59 60/1 62 65 68 70/1-4 Tereny komercyjne
IX

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 30

01.06.2001

XIII/148/01 z dnia 16.02.2001 r. Zławieś Wielka 251 227/10 261 254 259/3-4 263 259 258 257 256 255 283 260 279 280 288 281 282 284 283 292 297 298 299 293 301 302 307 253 317 318 310 308 309 326 323 322 329 330 329 327 341/3 352/3 342/1 343/1 341/1-2-3 352/1 378 352/2 358 359 360 363 382 372 373 374/1-3 375  377/1 Tereny komercyjne
X

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 34

12.06.2001

plik pdf do pobrania

XII/132/00 z dnia 20.12.2000 r. Rozgarty 121/2, 122/29 Tereny mieszkalne
XII/140/00 z dnia 20.12.2000 r. Toporzysko 190 65 Tereny mieszkalne
XI

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 56

30.08.2001

plik pdf do pobrania

XIII/150/01 z dnia 16.02.2001 r. Rozgarty 85/1 -85/7, 86/4-86/14, 86/8 86/14 86/11 Tereny mieszkalne
XII/151/01 z dnia 16.02.2001 Stary Toruń 207/1-207/6 Tereny mieszkalne
XII

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 114

15.10.2002

plik pdf do pobrania

 

XVI/191/01 z dnia 04.10.2001 r. Zławieś Wielka 230/2 Tereny przemysłowo usługowe
XVI/197/01 z dnia 04.10.2001 r. Stary Toruń, Przysiek 199/7, 199/9 Tereny mieszkalne
XIX/222/02 z dnia 04.10.2001 r. Zławieś Mała 258/1, część 259 Tereny mieszkalne
XIX/225/02 z dnia 14.03.2002 r. Łążyn 73, 253/1, 370/3, 372/3 Tereny zagrodowe i mieszkalne
XIII

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 13

11.03.2002

plik pdf do pobrania

XV/185/01 z dnia 04.10.2001 r. Czarnowo 198/1 200/1 205 212/1 213/3 218/2 225 434 436 Tereny osiedlowe
XIV

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 9

12.02.2003

plik pdf do pobrania

 

 

III/18/02 z dnia 28.12.2002 r. Zławieś Wielka 236/1 Tereny usługowo-mieszkalne
III/19/02 z dnia 28.12.2002 r. Rozgarty 68/2 Tereny mieszkaniowe
III/20/02 z dnia 28.12.2002 r. Rozgarty 120/1 Tereny mieszkaniowe
III/21/02 z dnia 28.12.2002 r. Rozgarty 85/1, 85/2 Tereny mieszkaniowe
III/22/02 z dnia 28.12.2002 r. Zławieś Wielka 10% 25, 1/1, 4/1, 4/2, 27, 101/2, 168/3 Tereny usługowo mieszkaniowe
III/23/02 z dnia 28.12.2002 r. Stary Toruń 279/45 Zabudowa zagrodowa
XV

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 13

21.02.2003

 

XVI/194/01 z dnia 04.10.2001 r. Rozgarty 122/23 Teren mieszkalny
XVI

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 27

31.03.2003

plik pdf do pobrania

 

 

XVI/192/01 z dnia 14.03.2002 r. Pędzewo 265/1 Teren powierzchniowej eksploatacji
XIX/244/02 z dnia 14.03.2002 r. Górsk 20% 439, 441/8, 431, 193/1, 194/1, 195/1, 197/1, 340/5, 201/1, 202/1, 351/4, 172/3, 422/22-422/25, 417/3, 417/4 Tereny mieszkalne

Tereny zagrodowe

Tereny rekreacyjne

XVII

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 56

12.06.2003

plik pdf do pobrania(1)

plik pdf do pobrania(2)

 

 

 

 

IV/30/03 z dnia 19.03.2003 r. Czarnowo Tereny A 240, 239, 237, 236,  234, 232, 227, 223, 221, 217/1, 215/3, 210/1, 208 Tereny komercyjne

 

IV/31/03 z dnia 19.03.2003 r. Czarnowo Tereny B 245/29 245/40 246/18 246/17-19 247/6 258 259 260 263/3 269 270 277/6 277/4 277/2 Tereny komercyjne
IV/32/03 z dnia 19.03.2003 r. Czarnowo 242/1-3 Teren aktywizacji gospodarczej
IV/33/03 z dnia 19.03.2003 r. Toporzysko 30% 75/1-2 82 83 77 86 85/3-4 87 91 90/1-2 92/1 98 99 100 101/1-2 103 105/11 106 107 189 170 174/1-3 175/1-2-4 179 Tereny komercyjne
XVIII

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 77

18.08.2003

plik pdf do pobrania

V/44/03 z dnia 29.04.2003 r. Rozgarty 20% 41, 56/3, 64, 76,91/2, 122/26 Tereny mieszkaniowe
V/45/03 z dnia 29.04.2003 r. Cegielnik 20% 76/1-3, 165/2 Tereny mieszkalno-usługowe
XIX

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 40

29.03.2004

plik pdf do pobrania

VII/66/03 z dnia 22.10.2003 r Czarnowo 280/1 Tereny mieszkalne
VII/67/03 z dnia 22.10.2003 r Rozgarty 53/5 Tereny mieszkalne
VII/68/03 z dnia 22.10.2003 r Pędzewo 167/1, 167/3-4, 167/6-7 Tereny mieszkalne
VII/69/03 z dnia 22.10.2003 r Siemoń 346 Tereny usługowo-mieszkaniowe
VII/70/03 z dnia 22.10.2003 r Gutowo 20% 144, 194/3, 194/5 227 Tereny usługowo-mieszkaniowe
VII/71/03 z dnia 22.10.2003 r Stary Toruń 99/3 101/2, 189/2, 218/1, 228 Tereny mieszkaniowe i rekreacyjne
VII/72/03 z dnia 22.10.2003 r. Zławieś Mała 20% 6, 10, 11, 19, 20, 23/1, 24, 124, 126, 212, 214 Tereny mieszkaniowo-usługowe
XX

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 46

29.03.2004

plik pdf do pobrania

VII/72/03 z dnia 22.10.2003 r. Czarne Błoto 329/5 449/1 511 512 450/4 481/1-9 Mieszkaniowa i zagrodowa
XXI

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 61

19.05.2005

plik pdf do pobrania

XIV/120/04 z dnia 28.09.2004 r. Zławieś Wielka 29 60/1 61 63 66 67 372 Mieszkaniowa i zagrodowa
XIV/121/04 z dnia 28.09.2004 r. Górsk 162/1 389 390 422/9-16 472 474/3 476/3 500/1 Usługowe Mieszkaniowe i rekreacyjne
XXII

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 51

25.04.2006

plik pdf do pobrania(1)

plik pdf do pobrania(2)

plik pdf do pobrania(3)

XXIII/190/05 z dnia 21.10.2005 r. Czarne Błoto, Rzęczkowo, Gutowo, Zławieś Mała, Zarośle Cienkie 120/5 467/1 399/3-8 168/5-6 226 244/11 244/28 244/30 Zabudowa zagrodowa i funkcje komercyjne
XXIII/191/05 z dnia 21.10.2005 r. Stary Toruń, Rozgarty, Czarne Błoto, Górsk, Gutowo, Cichoradz, Zarośle Cienkie, Zławieś Mała, Zławieś Wielka, Toporzysko, Czarnowo 184/9 105/5 277/23 127 80 277/15 277/20 18/1 69 122/28 63/11 63/3-4 60 61 120/3-4 122/38-40 78/25  29/3-4 22/2 19/8 19/10 19/13 19/16 351/5 531/1 530/1 469/1 212/3-4 82 137 218/5 194/15 244/36 341/6 330/2 34 168 155/2 Mieszkaniowa, zagrodowa, obsługa rolnictwa, przemysł, rekreacja, komercja
XXIII

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 146

14.11.2008

plik pdf do pobrania(1)

plik pdf do pobrania(2)

 

XIX/100/2008 z dnia 24.09.2008 r. Toporzysko, Rozgarty, Zławieś Mała, Stary Toruń, Czarnowo 47/1, 47/2, 44 21 127/1 127/2 189/3-5, 193/14 267/1 Mieszkaniowe, komercyjne zagrodowe, usługowe
XIX/101/2008 z dnia 24.09.2008 r. Zławieś Wielka 6/3 komercyjne
XIX/102/2008 z dnia 24.09.2008 r. Zławieś Wielka 94 mieszkaniowe
XIX/103/2008 z dnia 24.09.2008 r. Stary Toruń 197/8 mieszkaniowe
XIX/104/2008 z dnia 24.09.2008 r. Rozgarty 108/6, 122/26, 75/3, 66/1, 57/3-5 mieszkaniowe
XIX/105/2008 z dnia 24.09.2008 r. Toporzysko 51 Mieszkalno-usługowe
XIX/106/2008 z dnia 24.09.2008 r. Czarne Błoto 27/1, 28/1 Mieszkalno-usługowe
XIX/107/2008 z dnia 24.09.2008 r. Czarne Błoto 14/1-4, 44/1 mieszkaniowe
XIX/108/2008 z dnia 24.09.2008 r. Gutowo 168/1, 228/2 komercyjne
XXIV

Dz. U. Woj. Kuj.-Pom.  nr 69

6.07.2009

plik pdf do pobrania

XXIV/149/2009 z dnia 23.04.2009 Czarne Błoto, Zławieś Mała, Rozgarty 340/10, 104/2, 108/1-27 181/3 184/1-4 40/10 24 Mieszkaniowe i zagrodowe

  • autor: MS