Przejście do sekcji:

Numery Kont Bankowych

Numery Kont Bankowych

Konto Urzędu Gminy Zławieś

21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
Nicolaus Bank O/Zławieś Wielka

WADIUM

56 9511 0000 0025 0320 2000 0380

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

10 9511 0000 2005 0025 0320 0005

Odpady komunalne

06 9511 0000 0025 0320 2000 0310

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

69 9511 0000 2005 0025 0320 0010

POŻYCZKI Z KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ

02 9511 0000 2005 0025 1037 0001

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - POŻYCZKI MIESZKANIOWE

80 9511 0000 2005 0025 0320 0006