Przejście do sekcji:

Referaty

Referaty

Referaty
Referat Funkcja Pracownik Kontakt telefoniczny
  Wójt Gminy Zławieś Wielka Marcin Swaczyna +48 56 674 13 11
  Sekretariat Agnieszka Rywocka +48 56 674 13 11
  Sekretarz Gminy Grażyna Krystosiak +48 56 674 13 22
  Skarbnik Gminy Justyna Brzozowska +48 56 674 13 31
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Kierownik referatu Marzena Kuzera +48 56 674 13 46
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego   Karolina Kowalska +48 56 674 13 45
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego   Joanna Wolska +48 56 674 13 45
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego   Małgorzata Dusza +48 56 674 13 45
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego   Agnieszka Gadomska +48 56 674 13 45
Referat rozwoju i promocji Inwestycje i zamówienia publiczne Piotr Grodzki +48 56 674 13 35
Referat rozwoju i promocji Środki zewnętrzne Monika Ryngwelska +48 56 674 13 36
Referat rozwoju i promocji Środki zewnętrzne Justyna Przybyszewska +48 56 674 13 36
Referat rozwoju i promocji Promocja Paulina Zakierska +48 56 674 13 41
Referat finansowy Zastępca skarbnika Joanna Chacińska +48 56 674 13 30
Referat finansowy Księgowość budżetowa Wioleta Barczyńska +48 56 674 13 38
Referat finansowy Księgowość budżetowa Magdalena Jaworska +48 56 674 13 38
Referat finansowy Prace administracyjne Gabriela Krajewska +48 56 674 13 13
Referat finansowy Płace Katarzyna Jędruszewska +48 56 674 13 12
Referat finansowy Podatki Krystyna Górzkowska +48 56 674 13 39
Referat finansowy Podatki Karolina Trzcińska +48 56 674 13 39
Referat finansowy Podatki Kinga Dziętara +48 56 674 13 39
Referat finansowy Podatki Mariola Nalazek +48 56 674 13 39
Referat finansowy Księgowość jednostek oświatowych Żaneta Dobrowolska +48 56 674 13 32
Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej Kierownik referatu Joanna Sucharska +48 56 674 13 33
Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej Gospodarka gruntami Joanna Adamska +48 56 674 13 14
Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej Budownictwo Monika Czułkowska +48 56 674 13 40
Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej Rolnictwo Ewelina Kowalska +48 56 674 13 14
Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej Ochrona środowiska Dawid Flisiak +48 56 674 13 14
Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej Gospodarka nieruchomościami Krzysztof Bruzdowski +48 56 674 13 47
Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej Utrzymanie czystości i porządku w gminie Mariola Musiał +48 56 674 13 13
Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej Energetyka i ewidencja drogowa Grzegorz Chojnacki +48 56 674 13 33
Referat akt stanu cywilnego i ewidencji ludności Kierownik referatu Katarzyna Cimoch +48 56 674 13 51
Referat akt stanu cywilnego i ewidencji ludności Ewidencja ludności Agnieszka Hübner +48 56 674 13 50
Referat organizacyjny i spraw obywatelskich Rada Gminy Julita Wołowska +48 56 674 13 17
Referat organizacyjny i spraw obywatelskich Działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie Katarzyna Łoboda +48 56 674 13 16
Planowanie przestrzenne   Marcin Pelc +48 56 674 13 47
Stanowisko ds. oświaty i archiwum zakładowe   Alina Khalaf +48 56 674 13 29