Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Rozporządzenie nr 4/2024 Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystapieniem afrykańskiego pomoru świń.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w terminie do dnia 15 grudnia 2024 r. na warunkach określonych w ust. 2 i 3.