Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Wnioski należy składać w biurze nr 7 (parter) urzędu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej został wprowadzony dodatek elektryczny (Dz.U z 2022 r. poz. 2127) dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną a głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł:

  • pompa ciepła,
  • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, do drewna, gazu LPG, oleju opałowego czy pelletu.


Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana i uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej:

  • 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh
  • 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

 Przy rozpatrywaniu wniosków nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Ustawowy termin wypłaty dodatku mija 31 marca 2023 r.

Wnioski można także wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.