Przejście do sekcji:

Bezpieczeństwo

Zasady zachowania się i postępowania w przypadku wystąpienia skażenia toksycznego

Przed wystąpieniem skażenia toksycznego:

 1. Bądź przygotowany do zabezpieczenia mieszkania poprzez:
  • uszczelnienie okien, drzwi, futryn taśmą izolacyjną i folią,
  • uszczelnienie wszystkich szpar i miejsc, w których przechodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe, kanalizacyjne itp.,
  • zaklejenie szczelnie papierem klatek wentylacyjnych.
 2. Zapewnij przechowywanie artykułów żywnościowych w odpowiednich opakowaniach, gwarantujących izolację żywności od środowiska zewnętrznego (metalowe puszki, pojemniki szklane lub ze sztucznego tworzywa, wielowarstwowe worki foliowe lub papierowe).
 3. Wodę do celów spożywczych przechowuj w szczelnie zamkniętych szklanych lub plastikowych pojemnikach. Używaj tylko wody przegotowanej, gotując ją wcześniej 15 - 20 min.
 4. Wodę do celów higieniczno - sanitarnych przechowuj w zabezpieczonych ceratą lub folią wiadrach, bańkach, beczkach itp.

Podczas wystąpienia skażenia toksycznego:

 1. Jeśli byłeś blisko miejsca wypadku z niebezpieczną substancją chemiczną - staraj się oddalić od tego miejsca, przemieszczając się zawsze prostopadle do kierunku wiatru.
 2. Unikaj kontaktu z wszelkimi rozlanymi substancjami chemicznymi, gazami i parami.
 3. Odizoluj materiały łatwopalne od rozlanej substancji.
 4. Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu. W taki sam sposób postępuj ze zwierzętami hodowlanymi, bowiem chroniąc je, chronisz własne zdrowie i życie.
 5. W czasie niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym, jeśli usłyszysz sygnał alarmowy - włącz radio lub telewizor (na program lokalny) i stosuj się ściśle do poleceń przekazywanych w komunikatach
 6. Możesz zostać poproszony o:
  • ewakuowanie się,
  • udanie się w wyznaczone miejsce,
  • pozostanie w mieszkaniu
 7. Jeśli znajdujesz się w samochodzie - zamknij okna i wyłącz wentylację.
 8. Jeżeli schroniłeś się w domu i mimo wykonanych zabezpieczeń obawiasz się, że gazy lub trujące opary mogą wniknąć do budynku:
  • oddychaj przez filtr wykonany z ręcznika lub prześcieradła;
  • wykorzystaj zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy);
  • załóż ubranie szczelnie okrywające ciało i rękawice, skarpety, buty, nawet jeśli zapewniają one minimalną ochronę;
  • pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach:
  • udaj się na parter lub do piwnicy - przy uwolnieniu substancji lżejszej od powietrza, np. amoniaku,
  • na wyższe kondygnacje - w przypadku substancji cięższych od powietrza, np. chloru, kwasów;
  • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.

Udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej:

 1. Wynieś zatrutego z pomieszczenia lub rejonu skażenia.
 2. Zdejmij skażoną odzież i odizoluj ją.
 3. Ciało umyj dużą ilością czystej wody (nie wycieraj).
 4. Zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza.
 5. Oczy płucz przy podwiniętych powiekach, zdejmij ewentualne soczewki kontaktowe.
 6. Zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem.
 7. Nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów.
 8. Wezwij pomoc lekarską lub zapewnij transport do lekarza w pozycji leżącej, ewentualnie w stabilnej pozycji bocznej.

Po wystąpieniu skażenia toksycznego:

 1. Jeżeli jesteś ewakuowany, nie wracaj do domu, zanim władze lokalne stwierdzą, że jesteś bezpieczny.
 2. Przed ponownym zamieszkaniem otwórz wszystkie okna, włącz wentylatory i gruntownie wywietrz pomieszczenia.
 3. Odkażanie przeprowadzaj zgodnie z zaleceniami władz lokalnych, przede wszystkim umyj się w czystej, nieskażonej wodzie, zmień ubranie na czyste.
 4. Skażone ubranie, maski, środki ochrony indywidualnej szczelnie odizoluj, zakop lub przekaż służbom likwidacji skażeń
 5. Obserwuj nietypowe objawy zdrowotne, które mogą być spowodowane oddziaływaniem niebezpiecznych substancji i ewentualnie zadzwoń po pomoc medyczną.

Wróć