Przejście do sekcji:

Przydomowe oczyszczalnie

Gmina Zławieś Wielka informuje

Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 17.06.2010 w przetargu nieograniczonym nr ZP34/14/10 wybrano ofertę firmy EKO Technologie Witold Żołna, Oś. Kasztanowa 4c/2, 70-895 Szczecin na Opracowanie projektu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka za cenę 120,00 zł z VAT wykonania jednego projektu.

NR ZP34/14/2010

Gmina Zławieś Wielka: ogłasza przetarg nieograniczony
NR ZP34/14/2010 na "opracowanie projektu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka"