Przejście do sekcji:

Organizacje pozarządowe na terenie gminy Zławieś Wielka

(trwa aktualizacja do końca lutego 2012r.)

 

SPIS ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
działających na ternie gminy Zławieś WielkaKlub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka
87-134 Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, woj. kujawsko-pomorskie
Prezes - Edward LUBAS,  tel. 669 947 089
strona www:  www.khdk.zlawies.pl
email: klubhdkzlawies@interia.pl
 


Stowarzyszenie "Promyk Nadziei"
Zławieś Mała ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
tel.. 691 73 58 00
Prezes - Ewa Łobaczewska
e-mail: promyknadziei@rmt.pl
http://www.promyknadziei.rmt.pl

 


Związek Harcerzy Polskich
Górsk ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka
Jerzy Rębacz
 

 


 

Fundacja Piękniejszego Świata
Skłudzewo ul. Skłudzewo 10, 87-133 Rzęczkowo
tel..  56 5780671 
Prezes - Leszek i Danuta Warmbierowie
e-mail: biuro@fps.edu.pl
www.skludzewo.pl

 

do uzupełnienia >> LZS, KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, Parafie, Strażacy, Caritas?, GOPS, GOKiS, Szkoły, KK, Lepsze Jutro, LGD,